Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 104 Posts

·
Registered
Joined
·
79 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Actief, veelzijdig en dynamisch Woerden is aantrekkelijk gelegen in het Groene Hart in de driehoek gevormd door Utrecht, Den Haag/Rotterdam en Amsterdam. De stad heeft een geschiedenis van eeuwen, waarvan slechts weinig bekend is, zeker met betrekking tot de eerste duizend jaar van onze jaartelling, of nog ouder. Gelukkig geeft het gebied via bodemvondsten bij stukjes en beetjes iets van zijn historie prijs.

Vast staat dat de omgeving van Woerden omstreeks het begin van de westerse jaartelling onder de naam Laur(i)um op de kaart stond als vesting aan de noordgrens van het Romeinse rijk. Een grens gevormd door de toenmalige loop van de Rijn (nu Oude Rijn). Er was een castellum, op of nabij de plaats waar nu Petruskerk en Stadsmuseum staan. Recente bodemvondsten, waarvan een aantal in het stadsmuseum bewaard worden, bewijzen dat.

Duidelijker wordt het verhaal in de eerste eeuwen van het tweede millennium. Er worden een kasteel en een kerk gebouwd. Er zijn oorlogen en ruzies maar ook verzoeningen. Na zo’n verzoening koopt Graaf Floris V in 1287 een ‘steenhuus’ en geeft dat aan Hermanus van Woerden in leen met de opdracht ‘een sterke borch ende ene veste (te) maken’.

In 1372 krijgt Woerden stadsrechten, er komen stadswallen en stadsgrachten. Er komt een jaarmarkt en in 1401 krijgt de stad het recht om naast schout en schepenen twee burgemeesters en acht raadsmannen te benoemen. Woerden krijgt allure. Er wordt een stedehuys gebouwd, dat in later jaren wordt vergroot en dat thans onderdak biedt aan het Stadsmuseum.

Anno 2014 vormt Woerden samen met Kamerik, Zegveld en Harmelen een gemeente met in totaal ruim 50.000 inwoners. Ruim 36.000 daarvan wonen in de kern Woerden.

In de oude stad bleven een aantal historische bouwwerken bewaard. Zij liggen op loopafstand van station en elkaar. De oudste twee zijn de Petruskerk uit 1375 en het kasteel uit 1410. Een goede derde is het Stedehuys uit 1501. Maar de stad telt meer historische gebouwen: de Lutherse kerk uit 1646; het in 1762 als "’s Konings Tuighuis" gebouwde Arsenaal; de kazerne (1790/91); molen "De Windhond" (1755) en de neo-gotische Bonaventurakerk (1892).

De oude stadsgrachten bleven door de eeuwen heen behouden en zijn tot op de dag van vandaag beeldbepalend.

Woerden ligt centraal in het Groene Hart te midden van weilanden, houtkaden, plassen en rivierstroompjes en is een geliefd uitgangspunt voor wandel- en fietstochten. Het staat bekend als "kaasstad", maar heeft ook een rijke schakering aan bedrijven in het bijzonder in de dienstverlenende sfeer.

Woerden is, voor bewoners, werkers en bezoekers een aangename stad, die veel te bieden heeft.

Deze thread laat de nieuwe projecten zien die de stad/gemeente meer dan gemiddeld maken. Ook komen de historische projecten aan bod die een aanwinst bleken voor de stad. Daarnaast laat deze thread mooie foto´s van Woerden zien.
 
1 - 20 of 104 Posts
Top