SkyscraperCity Forum banner
1 - 16 of 16 Posts

·
De hoogte in...
Joined
·
1,566 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Weer nieuws uit het plaatselijk suffertje ;)

Het centrum van Houten gaat op de schop. Eerste ideeën zijn uitgewerkt: het terrein van 'De Spil'.

Hier komt een boiscoop, 8000 m2 winkels en daarboven woningen. Het gehaal wordt afgemaakt met een woonbtoren van 12 verdiepingen, 45 meter hoog. Staat wel een foto bij maar helaas niet op internet kunnen vinden. Architect van het geheel schijnt Paco Bunnik te zijn.
Oplevering gepland eind 2007.

Toch een behoorlijke revolutie kwa woningbouw in Houten... deze toren komt pal in het centrum te staan.
 

·
Registered
Joined
·
6,699 Posts
Toch een leuk projectje, beter dan wat er nu rond dat plein staat. Echt een jaren'70 architectuur waar ik van kots. Daarnaast wordt er lekker aan de "skyline" gewerkt! Een keer 45 meter en een keer 60 meter voor van der valk, voor Houtense begrippen een hoogbouwexplosie tussen al die tweehoog nieuwbouw. :master: HOUTEN! :D
 

·
Registered
Joined
·
1,111 Posts
45 meter is aardig wat voor 12 verdiepingen. In Cuijk gaan ze ook een aantal 12 verdiepingen hoge torens bouwen, maar die blijven net onder de 40 meter steken geloof ik qua hoogte. Wel jammer dat het maar 1 toren is. In Cuijk gaat het uiteindelijk om een complete sky-line met in het midden de Martinustorens van de kerk.
 

·
De hoogte in...
Joined
·
1,566 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Deze kan naar lopende projecten :)

Afgelopen maandag is de start geweest: slopen huidige woningen.
Sloop afgerond in April, daarna start bouw garage (put van 8 meter diep). Er wordt met duikers gewerkt, men laat de put vollopen in eerste instantie.
In juni wordt gestart met de bouw van de woontoren.

Totaal complex:
Ondergrondse garage (400 plaatsen)
Bioscoop met 4 zalen en horeca
32 winkels
165 woningen
 

·
Registered
Joined
·
6,699 Posts
Leuk dat er beweging is! Dit torentje is niet het enige project wat in de planning is. Op deze maquette zijn de rest van de (globale) bouwplannen te zien. De lichte kleur is het nog te bouwen gedeelte. Al met al een aardig project voor het centrum van Houten. Een idee om de Houtense projecten samen te voegen in één topic?

 

·
De hoogte in...
Joined
·
1,566 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
ill-b said:
Leuk dat er beweging is! Dit torentje is niet het enige project wat in de planning is. Op deze maquette zijn de rest van de (globale) bouwplannen te zien. De lichte kleur is het nog te bouwen gedeelte. Al met al een aardig project voor het centrum van Houten. Een idee om de Houtense projecten samen te voegen in één topic?
Op zich wel een idee, al is een hotel van 60 m misschien wel een eigen topic waard ;).

In het topic "Kleine projecten Utrecht" staan de mij bekende linkjes voor Houten (zijn er maar 3 geloof ik) :), al gaan ze verder de hoogte in dan in Leidsche Rijn (althans degene die doorgaan) ;)

@Bikkel: Laat maar komen die projecten ;)
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top