SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Registered
Silesian
Joined
·
15,479 Posts
Sądzę, że obecny właściciel zajmie się Kameleonem, gdy będzie miał zyski z Barbadosa. W końcu po coś kupował tą zdechłą firmę odzieżową Otis, i raczej nie po to, by straszyć sklejką i afiszami z dykty.

A Lech Cz. woli raczej stawiać nowe Kameleony, zgodne z jego gustem.
Kupił OTIS żeby, tu uwaga... zarabiać pieniądze.:) Podobnie jak Szewską Centrum i inne nieruchomości we Wrocławiu.
2 lata temu był projekt budowy schodów ruchomych w Kameleonie, ale upadł. Biznes się kręci więc nie ma sensu wydawać peiniędzy na rzeczy nieistotne.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top