SkyscraperCity Forum banner

[Wrocław] Biurowiec Oniro

58081 Views 359 Replies 65 Participants Last post by  mrwro
Budowa się zaczęła, więc...

z GW

Nowy biurowiec w centrum WrocławiaMaciej Miskiewicz 10-05-2006 , ostatnia aktualizacja 10-05-2006 19:56

Przy ul. Ofiar Oświęcimskich za kilkanaście milionów złotych powstanie nowy budynek z biurami, sklepami i apartamentami. Wybuduje go ZPO Otis, właściciel stojących obok DH Kameleon i wielopoziomowego parkingu Szewska Centrum.

Budynek będzie miał sześć pięter i ponad 6200 mkw. powierzchni użytkowej. Dwanaście 50-metrowych apartamentów zajmie ostatnie piętro, niżej będą biura. W podziemiu, na parterze, I i II piętrze właściciele planują sklepy i punkty usługowe, ale możliwe, że i tu będą biura.

Mirosława Lisiak, prezes Otisu: - Nie mamy sztywnych założeń. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie. W tej chwili jest duże zainteresowanie powierzchnią biurową.

Do budynku będzie się wchodzić od strony ul. Szewskiej i Łaciarskiej. Na parterze został również zaplanowany pasaż, który połączy ul. Ofiar Oświęcimskich z Oławską. Właściciele aut będą mogli zostawić samochody na sąsiednim parkingu przy ul. Szewskiej, na którym są 343 miejsca.

Elewacja będzie mocno przeszklona, w planach są również kamienne detale. Autorem projektu jest Paweł Szkoda z Pracowni Usług Architektonicznych SARP Wrocław.

Budowa już się rozpoczęła. Budynek miał być gotowy do końca 2006 r., ale już wiadomo, że prace opóźnią się o cztery miesiące z powodu sporu ZPO Otis z właścicielem kamienicy przy ul. Oławskiej 9, który po sąsiedzku prowadzi swoją budowę.

See less See more
1 - 18 of 360 Posts
Mroberto said:
Byłem tam dzisiaj na oględzinach koło 16 i koparka pracowała normalnie, nie było przestoju. Ziemia była wybrana prawie w całości jeszcze malutki cypelek został, jednej rzeczy się obawiałem że im ta koparka zleci do rowu gdyż przy wybieraniu ziemi się kolysała nie bezpiecznie.
Ziemia wybrana już całkowicie. Podstawia żurawia już zabetonowana tylko czekać jak ptaszek przyleci. :) :cheers:
Strasznie dużo wszelkiego rodzaju samojezdnych ptaszków się do miasta naleciało :)See less See more
2
Mam tylko zdjęcia z 21.10.2006 ale to na razie powinno wystarczyć. Myślę, że w najbliższym czasie można się spodziewać aktualizacji :)

See less See more
3
1 - 18 of 360 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top