SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 1 of 1 Posts

· jestem Ott'em tego czatu
I'll sing the blues if I want
Joined
·
29,506 Posts
A teraz strzał: to była przebudowa. Tak to wyglądało wcześniej:Ktoś zaprojektował totalną kaszanę, a zbudowało ją w 1986 r. wojsko w czynie społecznym.

Przeróbka czegoś takiego na coś takiego dostaje ode mnie 9,5. Nie 10, bo niestety stoi pośrodku niczego i nie tworzy przestrzeni z niczym innym.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top