SkyscraperCity Forum banner

?

[Wrocław] Centrum Kultury AGORA

5386 Views 12 Replies 8 Participants Last post by  lewandovski
Centrum Kultury AGORA

Adres: ul. Serbska 5a, Wrocław
Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
Projekt: A.S.P.A. Projektowanie Architektoniczne Aleksander Szarapo, Mikołaj Smoleński, Łukasz Komar, Maciej Szarapo (Wrocław)

Realizacja: 2009
Powierzchnia całkowita: 3,000m2


Zdjęcia:

Agora by Maciek Lulko, on Flickr


Agora by Maciek Lulko, on Flickr


Agora by Maciek Lulko, on Flickr


Agora by Maciek Lulko, on Flickr


fot. Mmaciek


fot. Mmaciek

Wnętrza:


Agora by Maciek Lulko, on Flickr


Agora by Maciek Lulko, on Flickr


Agora by Maciek Lulko, on Flickr

Wszystkie zdjęcia w albumie -Centrum Kultury AGORA
1 - 1 of 1 Posts
najciekawszy ten pawilon z elewacja z paneli drewnopodobnych. poza tym miszmasz.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top