SkyscraperCity banner

1 - 20 of 761 Posts

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
W tym wątku będziemy dyskutować na tematy dotyczące wrocławskich dworców i stacji (oprócz Dworca Głównego - on ma oddzielny wątek).

---------------------------------------------------

Zaczynamy od świeżego tematu, czyli remont budynków dworcowych stacji Wrocław Mikołajów, Wrocław Kuźniki, Wrocław Pracze i Wrocław Leśnica. Zapewne nie każdemu chce się grzebać po załącznikach do przetargów na rewitalizację małych wrocławskich dworców kolejowych, więc pozwolę sobie wrzucić kilka obrazków. Dodatkowo opisy kolorów RAL opatrzyłem stosownymi próbkami kolorystycznymi.
Wrocław Mikołajów

Wykonawca remontu: Marampol - Jamp

Cena brutto: 2,4 mln zł

Termin realizacji: Nie później niż 28 tygodni od dnia zawarcia umowy. ~grudzień 2010 (?)

Dokumentacja przetargowa + projekty: http://pkp.pl/node/3868

Elewacja od frontu:


Schemat wykończenia poczekalni:

Wrocław Leśnica

Wykonawca remontu: Budobratex

Cena brutto: 1,9 mln zł

Termin realizacji: Nie później niż 28 tygodni od dnia zawarcia umowy. ~grudzień 2010 (?)

Dokumentacja przetargowa + projekty: http://pkp.pl/node/3869

Elewacja od frontu:


Elewacja od strony peronów:

Wrocław Pracze

Wykonawca remontu: OZ – BUD

Cena brutto: 4,4 mln zł (wspólnie z przebudową dworca Wrocław Kuźniki)

Termin realizacji: Nie później niż 26 tygodni od dnia zawarcia umowy. ~styczeń 2011 (?)

Dokumentacja przetargowa + projekty:
- pierwszy przetarg (unieważniony): http://pkp.pl/node/3870
- drugi przetarg: http://pkp.pl/node/4023

Elewacja od frontu:


Elewacja od strony peronów:

Wrocław Kuźniki

Wykonawca remontu: OZ – BUD

Cena brutto: 4,4 mln zł (wspólnie z przebudową dworca Wrocław Pracze)

Termin realizacji: Nie później niż 26 tygodni od dnia zawarcia umowy. ~styczeń 2011 (?)

Dokumentacja przetargowa + projekty:
- pierwszy przetarg (unieważniony): http://pkp.pl/node/3870
- drugi przetarg: http://pkp.pl/node/4023

Elewacja od frontu:


Elewacja od strony peronów:


Kolorystyka poczekalni:


Szyldy z nazwą stacji (schemat ujednolicony - taki sam dla wszystkich w.w. stacji):
 

·
Banned
Joined
·
299 Posts
A widome moze jest co zrobią z prowizorycznym trzecim peronem w Leśnicy?
 

·
Registered
Dzień dobry!
Joined
·
11,547 Posts
A widome moze jest co zrobią z prowizorycznym trzecim peronem w Leśnicy?
Jeszcze nie. Jednak nad modernizacją stacji (nie mylić z budynkiem stacji) czuwa już konserwator zabytków, dzięki czemu ma być zachowany unikalny układ wiat na tej stacji. Być może wzorem Oławy konserwator nie zgodzi się na podwyższenie peronów. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie wiadomo kiedy będzie ten remont.
 

·
Visionmonger
Joined
·
18,870 Posts
:cheers:

Wrocław: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLNANO-MONTAŻOWYCH DLA PROJEKTÓW PN. PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO WROCŁAW PRACZE ORAZ WROCLAW KUŹNIKI
Numer ogłoszenia: 122855 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: PKP Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu , ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 717 13 33, faks 071 717 54 09.

* Adres strony internetowej zamawiającego: nz.wroc.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLNANO-MONTAŻOWYCH DLA PROJEKTÓW PN. PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO WROCŁAW PRACZE ORAZ WROCLAW KUŹNIKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektów pn. Przebudowa dworca kolejowego Wrocław Pracze oraz Przebudowa dworca kolejowego Wrocław Kuźniki.Przedmiot zamówienia jest jednym zadaniem inwestycyjnym o łącznym terminie realizacji do 26 tygodni, którego składową są dwa projekty opisane w niniejszym OPZ. Okres rękojmi wynosi 156 tygodni dla każdego wykonanego projektu i jest liczony od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie po dokonanym wcześniej odbiorze końcowym. Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie okresu rękojmi odrębnie dla każdego projektu.Wymieniony w Części I pkt 9.1 SIWZ Kluczowy Zespół Ekspertów stanowi jedynie minimalne wymagania Zamawiającego, które Wykonawca powinien potraktować dyrektywnie lecz nie obligatoryjnie. Zamawiający dopuszcza dla rzetelnego i skutecznego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wskazanie dodatkowych osób, ponad wymagane minimum, na poszczególne stanowiska wedle uznania Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór. Wskazane dodatkowe osoby na poszczególne stanowiska muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu opisane w Części I pkt 9.1 B.3 SIWZ.II.Przebudowa dworca kolejowego Wrocław Pracze
Znacznie więcej w ogłoszeniu na http://pkp.pl/node/4023 , nie chciałem wklejać, bo całą stronę zajmie ;)
 

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
^^

No ja nie wiem czy tak ":cheers:". Przedwczoraj (12.05.2010) unieważnili poprzedni przetarg dla tego zadania, więc siłą rzeczy musieli rozpisać nowy.

Przyczyna unieważnienia standardowa, ale zacytuję:
Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Przetargi na małe wrocławskie dworce rozstrzygnięte

PKP SA rozstrzygnęło dwa przetargi nieograniczone na wykonanie prac mających na celu modernizację dworców Wrocław Leśnica i Wrocław Mikołajów. Planowany termin zakończenia prac na powyższych obiektach to przełom tego i przyszłego roku.Na modernizację dworca Wrocław Leśnica wpłynęły dwie oferty złożone przez firmę Budobratex oraz firmę Marapol występującą wspólnie z firmą Jamp. Korzystniejszą ofertę ze względu na cenę złożył Budobratex, który wycenił modernizację obiektu na 1,9 miliona złotych brutto. Oferta drugiego oferenta wyniosła 2,6 miliona złotych brutto.

Natomiast na dworzec Wrocław Mikołajów wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Marapol występującą wspólnie z firmą Jamp. Wartość złożonej oferty to 2,4 miliona złotych brutto.

Przypomnijmy, że zakres prac na każdym z obiektów jest szeroki i zakłada gruntowną modernizację, dostosowanie dworców do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także instalację monitoringu. Głównym celem przebudowy jest poprawa estetyki małych dworców kolejowych i standardu obsługi podróżnych oraz funkcjonalności obiektów. Tak, żeby stały się one przyjazne dla podróżnych i zapewniały komfort oczekiwania na przyjazd pociągu.

Na dworcu Wrocław Leśnica zadaniem wykonawcy będzie remont i nowa aranżacja przestrzeni wewnątrz dworca. Przeobrażeniu ulegnie elewacja dworca, która odzyska wygląd z czasów przebudowy obiektu w latach 20. XX wieku. Na elewację wróci zegar. W celu zapewnienia ochrony przed dewastacją będzie ona pokryta specjalnym środkiem antygraffiti. Oprócz tego na dworcu odremontowana zostanie klatka schodowa i pomieszczenia ogólnodostępne. Zakres prac na dworcu Wrocław Leśnica zakłada również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji, a także ocieplenie budynku od wewnątrz.

Na dworcu Wrocław Mikołajów do zadań wykonawcy będzie należeć ponowna aranżacja przestrzeni ogólnodostępnej wewnątrz budynku. W hallu dworca pojawi się wyjście w kierunku tunelu na perony, co w znacznym stopniu ułatwi przemieszczanie podróżnych z budynku na perony. Poszerzeniu ulegnie przestrzeń komercyjna wewnątrz obiektu znajdująca się na prawo od wejścia. Gruntownemu odnowieniu zostanie poddana elewacja budynku, na której będą odtworzone zniszczone gzymsy i pilastry, a także dworcowy zegar. Wyremontowana elewacja będzie zabezpieczona środkiem antygraffiti. Modernizacja obiektu zakłada również wymianę instalacji, remont klatki schodowej, a także ocieplenie budynku od zewnątrz.

W ubiegłym roku zostały zmodernizowane dwa dworce w stolicy Dolnego Śląska Wrocław Żerniki i Wrocław Psie Pole.
źródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/16004/Przetargi_na_male_wroclawskie_dworce_rozstrzygniete.htm

Uzupełniłem kompendium w pierwszym poście o te dane. Teraz tylko pozostaje czekać na podpisanie umów, aby można było wyliczyć datę zakończenia prac. No i oczywiście czekamy na zakończenie i roztrzygnięcie ostatniego przetargu.
 

·
que conoce muchos idiomas
Joined
·
6,760 Posts
Szyldy z nazwą stacji (schemat ujednolicony - taki sam dla wszystkich w.w. stacji):
Super :) Fajnie by bylo jakby ten sam font zostal uzyty do SIW na dworcu Glownym.
 

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na:
wykonanie robót budowlano – montażowych dla projektu pn. „ Przebudowa dworca kolejowego Wrocław Pracze” oraz „ Przebudowa dworca kolejowego Wrocław Kuźniki
(...)
za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych uznana została i wybrana oferta
nr 4 złożona przez:
"OZ – BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20
(...)
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 4 411 460,99 zł. brutto
źródło: http://www.pkp.pl/files/zawiadom. o wyb. oferty.pdf

No to mamy komplet ;)
Nic tylko czekać na pierwsze rusztowania :cheers:
 

·
.
Joined
·
5,007 Posts
kole jowy :) Mikołajów ma za to ładne kolory, nie to co w przypadku kuźników. W ogóle to dzieki za skompletowanie wszystkich dworców w jednym miejscu ;)
 

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Czcionka jest moim zdaniem bardzo fajna - wygląda tak... klasycznie. A ta przerwa przed literą "j" wynika z niefortunnego kerningu przed tym konkretnym znakiem. Miejmy nadzieję że w fazie produkcji tablic uda się ją zniwelować (w programach graficznych i do składu da się to zrobić jednym przesunięciem suwaka).

A temat postaram się w miarę na bieżąco uzupełniać, jeśli pojawią się jakieś nowe informacje. Nie wiem niestety, kiedy nastąpi (czy też kiedy nastąpiło) podpisanie stosownych umów z wykonawcami, przez co nie potrafię wyznaczyć przewidywanej daty zakończenia remontów. Może po prostu za datę podpisania umowy przyjmę datę roztrzygnięcia przetargu plus dwa tygodnie i przewidywaną datę zakończenia podam w formie przybliżonej miesiąc-rok.
 

·
Neen, man!
Joined
·
3,440 Posts

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Remont Mikołajowa możemy oficjalnie uznać za rozpoczęty. Poczekalnia zamknięta, kasa zamknięta, a obok wejścia do tunelu stoi kontener powoli wypełniający się gruzem - co świadczy o tym, że w środku praca wre :cheers:

Jeśli mnie jutro nie przycisną jakieś niespodziewane obowiązki, przejadę się do Leśnicy i zobaczę, czy tam też już ruszyli.
 

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #16 · (Edited)
16.06.2010 - Pierwsza fotorelacja:
(klikając w miniaturkę zobaczysz zdjęcie w pełnym rozmiarze)

Wrocław Mikołajów
Stan zaawansowania: Rozpoczęto skuwanie tynków ze ścian poczekalni.

-------------------------------------------------------

Wrocław Leśnica
Stan zaawansowania: Poczekalnia zamknięta. Robotników jeszcze nie widać.

 

·
Visionmonger
Joined
·
18,870 Posts
Wrocław: Remont dworca Wrocław-Mikołajów

Aż do początku przyszłego roku pasażerowie nie będą mogli kupić biletów w kasie na dworcu Wrocław-Mikołajów.

Cały budynek został już zamknięty. Firmy Marapol i Jamp, które do obsługi pasażerów przygotowywały dworzec tymczasowy przy ul. Suchej, zaczęły właśnie kapitalny remont. Na razie robotnicy skuwają tynki wewnątrz dworca, a także demontują starą instalację. Potem zabiorą się za wybicie przejścia z głównego holu dworca do tunelu prowadzącego na perony. Gruntownie odnowiona zostanie też elewacja budynku. Odtworzone będą zniszczone gzymsy i pilastry, a także dworcowy zegar. Modernizacja obiektu zakłada również wymianę instalacji, remont klatki schodowej, a także ocieplenie budynku od zewnątrz. Cała ta inwestycja pochłonie 2,4 mln zł.

- Prace mają się zakończyć na przełomie 2010 i 2011 r. - mówi Bartłomiej Sarna, rzecznik spółki PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. - W tym czasie pasażerowie bilety będą kupować u konduktora bez dodatkowej opłaty.

Już pod koniec czerwca, najdalej na początku lipca z tego samego powodu zostaną zamknięte trzy inne dworce: Wrocław-Pracze, Kuźniki i Leśnica. Tam remonty również zakończą się na przełomie 2010/2011 r.
a na razie dworzec wygląda tak:
 

·
Registered
Joined
·
1,113 Posts
Wszystko fajnie, tylko kto powymyślał te absurdalne kolory! budynki XIX w. w całej europie maluje sie w jasnych, rozbielonych kolorach bo po prostu gwarantuje to estetyczny, przyjemny dla oka wygląd budynku. We wrocławiu wszystko musi być czerwone albo jaskrawo zółte. Tym ludziom, którzy to projektują naprawde brakuje chyba elementarnego wyczucia estetyki. Przecież ten żółty kolor w przypadku stacji Kuźniki wygląda jak wyciągniety z palty barw Painta , czy naprawdę nie da się wymyśleć niczego subtelniejszego??? Ja osobiście nie mam nic przeciwko lansowanemu przez władze Wrocławia postulatowi kolorowego miasta, tylko niech te kolory cos wyrażają, maja jakąś wartość kulturową... to nie moze być bezmyślna pstrokacizna tylko estetyka nawiązująca do standardów estetycznych zachodniej europy....
 

·
Registered
Joined
·
2,487 Posts
Discussion Starter · #19 ·
^^

@fiordiligi: Nie zapominaj że kolory RAL na ekranie wyglądają "trochę" bardziej oczojebnie niż w rzeczywistości, w formie farby na tynku. Przede wszystkim dlatego, że monitor wali Ci po oczach własnym światłem, a farba tylko światłem odbitym, przez co kolor powinien się wydawać bardziej stonowany.

Trudno ocenić na podstawie archiwalnych zdjęć, jakie barwy miały te dworce przed wojną. Ale bez wątpienia Mikołajów był ciemny:


Ja jestem dobrej myśli. Hala Stulecia też wg projektu miała wyjść sraczkowato zółto-złota, a w realu okazała się świetna - bo kolor na ekranie różni się od koloru na elewacji.
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Rynek Kolejowy said:
Wrocław Mikołajów robi się

Firma Marapol występująca wspólnie z Jamp rozpoczęła modernizację dworca Wrocław Mikołajów. Prace na obiekcie powinny zakończyć się na przełomie 2010 i 2011 roku.

Budowlańcy przystąpili już do pierwszych działań. Na obiekcie trwają prace rozbiórkowe polegające między innymi na skuwaniu tynków wewnątrz budynku, a także demontażu instalacji. Na czas modernizacji budynek dworca został wyłączony z obsługi podróżnych.

Wrocław Mikołajów jest jednym z czterech małych dworców modernizowanych w tym roku we Wrocławiu przez PKP S.A.. Zakres prac przeprowadzanych na tym dworcu obejmuje ponowną aranżację przestrzeni wewnątrz obiektu, tak żeby stała się ona bardziej funkcjonalna pod kątem obsługi podróżnych. Służyć temu będzie między innymi przebicie wyjścia z hallu dworca do tunelu na perony czy powiększenie powierzchni komercyjnej. Gruntownemu odnowienie zostanie poddana elewacja budynku. Jednym z zadań wykonawcy jest odtworzenie zniszczonych gzymsów i pilastrów, a także dworcowego zegara. Wyremontowana elewacja będzie zabezpieczona środkiem antygraffiti. Modernizacja obiektu zakłada również wymianę instalacji, remont klatki schodowej, a także ocieplenie budynku od zewnątrz.

Obiekt po modernizacji będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także objęty monitoringiem. Koszt modernizacji obiektu to 2,4 miliona złotych. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetowych, a także własnych PKP S.A.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku w stolicy Dolnego Śląska zakończyła się modernizacja dwóch małych wrocławskich dworców – Wrocław Psie Pole i Wrocław Żerniki.
(źródło: PKP SA, 29 czerwca 2010)

Fot. PLK Centrum Realizacji Inwestycji Fot. PLK Centrum Realizacji Inwestycji
Rynek Kolejowy
 
1 - 20 of 761 Posts
Top