SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· 3D
Joined
·
9,192 Posts
No oryginalny, ale strasznie brzydki :dunno: No dobra moze nie tak drastycznie, bo powiedzmy, ze architekt nie potraktował nas wredne chciał zrobć coś fajnego, ale poprostu zwykła zabawa bryłami. Ale to jest architektura niższej półki i jakość może być podobna. Ale sie zobaczy.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top