SkyscraperCity Forum banner

?

[Wrocław] Medicus Clinic

6663 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  nuloop
16
Centrum medyczno-biurowe Medicus - Dolnośląskie Centrum Laryngologii.Adres: pl. Strzelecki 24, Wrocław
Inwestor: Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne
Projekt: JSK Architekci


Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach
Powierzchnia całkowita: 8000 m2
Powierzchnia użytkowa: 6979 m2
Kondygnacje nadziemne: 4
Kondygnacje podziemne: 1
Rozpoczęcie budowy: 2015
Zakończenie budowy: 2017Wizualizacje:

Źródło: Urbanity.plZdjęcia:Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on FlickrMedicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus by Maciek Lulko, on FlickrMedicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Medicus Clinic by Maciek Lulko, on Flickr


Zapraszam do oceny i komentowania.


Więcej zdjęć w albumie - Medicus Clinic
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 6 of 6 Posts
Jeden z lepszych budynków ostatnich lat we Wrocławiu. Świetnie siedzi w tej części Nadodrza, wśród stosunkowo niskich kamienic.
Przyzwoity architektonicznie wypełniacz o bardzo dobrej urbanistyce i wprowadzający sporo świeżości w okolice. Fajnie jakby zaszaleli jeszcze trochę z przestrzenią publiczną, ale i tak 8,5/10.
Interesujący budynek. Istotnie różny zależnie od strony świata. Nie jakiś powalający, ale ciekawy :|. 8,5/10
Świetny budynek, widziałbym coś podobnego na Pawiej w Krakowie.
Inspiracją chyba Metropolitan, ale do tego brakuje mu wiele. Najsłabsza elewacja w pełni przeszklona. Podoba się za to fakt, że organizuje plac i nadaje mu harmonii i elegancji. Dobrze się też wpasowuje w niskie otoczenie. Fajne też te obłości w korytarzach, ale informacja wizualna dla pacjentów chyba nie całkiem przemyślana - małe liternictwo ginie na białych ścianach, pacjenci chyba się nieco gubią? 7,5.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top