SkyscraperCity Forum banner

[Wrocław] Medicus

9713 Views 49 Replies 20 Participants Last post by  wnuczetti
Nie wiem, czy inwestycja zasługuje na własny wątek, ale wymaga odnotowania. Pomiędzy pl. Strzeleckim oraz ulicą Kurkową trwa budowa szpitala Medicus.
To ta działka, na której wcześniej znajdował się ogólnodostępny parking. Projekt autorstwa JSK Architekci.
  • Like
Reactions: 4
1 - 20 of 50 Posts
Nie wiem, czy inwestycja zasługuje na własny wątek, ale wymaga odnotowania. Pomiędzy pl. Strzeleckim oraz ulicą Kurkową trwa budowa szpitala Medicus.
To ta działka, na której wcześniej znajdował się ogólnodostępny parking. Projekt autorstwa JSK Architekci.
^^
See less See more
^^ Jedyny projekt jaki udało mi się znaleźć, może JSK z nimi współpracowało?Źródło: http://www.czora.pl/szpital-medicus-wroclaw.html
See less See more
2
17 stycznia 2016. Budowa budynku "Medicus" przy placu Staszica, fot. Neo[EZN]
See less See more
10
29.01

Biurowiec M5, ul. MichalczykaBudynek "Medicus", pl. Strzelecki

See less See more
  • Like
Reactions: 5
^^
To Centrum Medyczne Medicus. Budynek ma mieścić przychodnię, biura i małą gastronomię.
2
MEDICUS

Projekt JSK Architekci Sp. z o.o.

Wykonawca Alfa-Dach


See less See more
  • Like
Reactions: 5
5
2.04

Medicus, pl. Strzelecki

See less See more
  • Like
Reactions: 4
13
22.04

Biurowiec M5

Medicus

See less See more
  • Like
Reactions: 5
Medicus - kolejny kwartał przywrócony miastu :cheers:
11
6/7.05

Biurowiec M5MedicusSee less See more
  • Like
Reactions: 5
11
10.07

Biurowiec M5MedicusSee less See more
  • Like
Reactions: 4
6
Centrum medyczne Medicus:

Widok od Placu Strzeleckiego:
Widok od Podwórcowej (przez podwórka ;)):


Widok od Ptasiej:


Widok od Kurkowej:


See less See more
  • Like
Reactions: 2
9
10.09

biurowiec M511.09

MedicusSee less See more
  • Like
Reactions: 4
1 - 20 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top