SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Wow-porozumienie
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Drodzy Mieszkańcy Wrocławia i okolic oraz wszystkie osoby usiłujące przedostać się przez Wrocław,

Wrocław jest jedynym tej wielkości miastem, które wciąż nie posiada obwodnicy.
Jest to spowodowane faktem, że budowa południowego odcinka Wschodniej Obwonicy Wrocławia (WOW) od lat nie porusza się naprzód ani na krok. To znacząco utrudnia życie tysiącom, jeśli nie setkom tysięcy ludzi, nie tylko tych mieszkających na południu Wrocławia oraz za jego południowymi granicami. Tak naprawdę problem ten dotyczy również niezliczonych ilości innych osób, które chciałyby sprawnie móc objechać Wrocław od wschodu i południa, bez konieczności wjeżdżania na teren miasta. Sztandarowym przykładem jest tu ulica Zwycięska, chyba najbardziej cierpiąca z powodu braku zakończenia WOW jako prawdopodobnie najbardziej zakorkowana ulica w Polsce. Jednak nawet mieszkańcy takich miejscowości jak np. Dobrzykowice również skarżą się na brak możliwości sprawnego dostania się np. na Bielany Wrocławskie.

Dlatego powołane zostało Porozumienie Południowych Osiedli Wrocławia, które ma na celu doprowadzenie do zakończenia budowy południowego odcinka WOW.

Chcemy pokazać ogrom osób, które od lat cierpią z powodu niemożności zakończenia WOW na jej południowym odcinku.

Z tego powodu zorganizowana została petycja do RDOŚ we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego oraz Rady Miasta Wrocław w sprawie poparcia dla budowy ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz przyspieszenia działań w tej kwestii.

Znajdziecie ja pod tym linkiem:
https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_budowy_wschodniej_obwodnicy_wrocawia

Zachęcamy do podpisywania petycji oraz rozsyłania powyższego linka do wszystkich zainteresowanych osób, które są żywnie zainteresowane dokończeniem tej inwestycji.


Mamy nadzieję na zebranie przez Was jak najliczniejszej ilości podpisów. Każdy podpis się liczy a potrzebne jest ich mnóstwo.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top