SkyscraperCity banner

12741 - 12760 of 12782 Posts

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
I jeszcze jedno - Develia powinna zastanowić się nad dobudowaniem biurowca pod który stoją fundamenty.
A mogą o tym zadecydować sami? Wydaje mi się, że jeśli ktoś kupił mieszkanie w ST, to raczej jest też w jakimś tam stopniu właścicielem działki na której ST stoi.
Jest współwłaścicielem działki tylko w obrębie swojego mieszkania.
 

·
Registered
Joined
·
469 Posts
Pytanie ile procentowo ST należy do prywatnych właścicieli a ile do Leszka/Develii/czort wie kogo? Biorąc pod uwagę, że kolejne piętra były przerabiane na biura, a apartamenty na wynajem niż na sprzedaż + podium, to może się okazać, że rozdrobnienie właścicielskie nie jest jakąś przeszkodą, trzeba by zgody co najmniej 50% udziałowców, a tutaj może to akurat być jeszcze w rękach jednego podmiotu.
 

·
Registered
Joined
·
2,100 Posts
jesteś pewny? procownik LCC mi kiedys mówił, że tam są 2 nieruchomości- wieża i podium.
To jest bzdura na wielu poziomach.

Nieruchomości lokalowych tam jest zapewne mnóstwo. Nie zmienia to faktu, że one wszystkie mają jedną nieruchomość wspólną (tam jest jedna działka ew.). Właściciele nieruchomości lokalowych mają jednocześnie udział w nieruchomości wspólnej.

Nieruchomości wspólne, dwie odrębne, mogłyby być wyłącznie w przypadku (i) odrębnych działek ewidencyjnych, w dodatku (ii) ujawnionych w odrębnych KW. Nic nie wskazuje, że tak jest w przypadku ST. Nie ma możliwości takiej, że jest sobie budynek podium i nagle z niego wyrasta drugi budynek, postawiony na nim, który jest odrębną nieruchomością.
Jest współwłaścicielem działki tylko w obrębie swojego mieszkania.
To też jest bzdura. Jest współwłaścicielem co do całości.
Co masz na myśli?

Jest współwłaścicielem działki z udziałami wynoszącymi np 1/15000, ale cały czas to jest współwłasność.
To już bliskie prawdy.
Pytanie ile procentowo ST należy do prywatnych właścicieli a ile do Leszka/Develii/czort wie kogo? Biorąc pod uwagę, że kolejne piętra były przerabiane na biura, a apartamenty na wynajem niż na sprzedaż + podium, to może się okazać, że rozdrobnienie właścicielskie nie jest jakąś przeszkodą, trzeba by zgody co najmniej 50% udziałowców, a tutaj może to akurat być jeszcze w rękach jednego podmiotu.
Wystarczy że właściciele posiadający 1/5 udziałów się zgłoszą i zażądają głosowania lokalami i już jest problem, bo głosujemy zasadą 1 lokal = 1 głos.
do dysponowana terenem na cele budowlane moim zdaniem trzeba zgody wszystkich współwłaścicieli
Nie trzeba, wystarczy uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wprost z ustawy o własności lokali to wziąłem.

Przede wszystkim jednak nikt ST nie rozbuduje, bo nikt nie ma po co tego robić.
 

·
Registered
Joined
·
2,951 Posts
Nie trzeba, wystarczy uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wprost z ustawy o własności lokali to wziąłem.
dyskutowałbym.
w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd wg wielu wyroków sądów administracyjnych potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
 

·
Registered
Joined
·
2,100 Posts
dyskutowałbym.
w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd wg wielu wyroków sądów administracyjnych potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Spokojnie, ja to mam przećwiczone kilka razy w praktyce. ;-)

Czynność przekraczająca zwykły zarząd w przypadku współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli;
czynność przekraczająca zwykły zarząd w przypadku nieruchomości wspólnej (wspólnota mieszkaniowa) - uchwała wspólnoty

są sytuacje co prawda, że nie wystarczy sama uchawała, ale nie wchodźmy już tu w pisanie artykułów. Generalnie, jak wszystko przebiega według standardu, uchwała wystarczy.

Z tym że to wciąż problem jeśli głosowanie miałoby się odbywać lokalami.
 

·
Registered
Joined
·
214 Posts
do dysponowana terenem na cele budowlane moim zdaniem trzeba zgody wszystkich współwłaścicieli
Nie trzeba, wystarczy uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wprost z ustawy o własności lokali to wziąłem.
md.sign ma rację. To prawo budowlane definiuje, co to jest prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uchwała wspólnoty nie wystarczy w takim przypadku.

Spokojnie, ja to mam przećwiczone kilka razy w praktyce. ;-)

Czynność przekraczająca zwykły zarząd w przypadku współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli;
czynność przekraczająca zwykły zarząd w przypadku nieruchomości wspólnej (wspólnota mieszkaniowa) - uchwała wspólnoty

są sytuacje co prawda, że nie wystarczy sama uchawała, ale nie wchodźmy już tu w pisanie artykułów. Generalnie, jak wszystko przebiega według standardu, uchwała wystarczy.

Z tym że to wciąż problem jeśli głosowanie miałoby się odbywać lokalami.
Dlaczego rozdzielasz współwłasność od nieruchomości wspólnej? Nieruchomość wspólna we wspólnocie mieszkaniowej to współwłasność ułamkowa. Zabudowa nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli => żeby złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli, bez tego nie ma pozwolenia na budowę. I nie ma znaczenia sposób głosowania, bo nie ma żadnego głosowania. Większość nie może decydować o zbyciu czy nabyciu prawa podmiotowego na rzecz mniejszości.
 

·
Registered
Joined
·
2,100 Posts
md.sign ma rację. To prawo budowlane definiuje, co to jest prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uchwała wspólnoty nie wystarczy w takim przypadku.
Prawo budowlane nie zawiera ani słowa na temat tego w jaki sposób podejmuje się decyzje co do zarządu nieruchomością współną. Z Prawa budowlanego wynika jedynie że trzeba mieć prawo rzeczowe lub obligacyjne z możliwością prowadzenia robót budowlanych. I nic więcej, w pozostałym zakresie ocena dysponowania przez inwestora tym prawem jest kwestią w zasadzie prawa cywilnego. Jedyny wyjątek to nowy art. 32 ust. 4b Prawa budowlanego.
Dlaczego rozdzielasz współwłasność od nieruchomości wspólnej? Nieruchomość wspólna we wspólnocie mieszkaniowej to współwłasność ułamkowa. Zabudowa nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli => żeby złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli, bez tego nie ma pozwolenia na budowę. I nie ma znaczenia sposób głosowania, bo nie ma żadnego głosowania. Większość nie może decydować o zbyciu czy nabyciu prawa podmiotowego na rzecz mniejszości.
Dlatego że wspólnota mieszkaniowa jest szczególnym sposobem zarządu współwłasnością. Taki jest sens ustawy o własności lokali i było to potwierdzone przez sądy administracyjne. Wynika to również z treści przepisu, który wprost stwierdza, że do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Jako przykład wskazano wprost udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej.

Jest na to mnóstwo wyroków sądów administracyjnych, ćwiczyłem to w praktyce mając podobne wątpliwości. Nie upieram się przy swoim zdaniu, ale wiem, że mój pogląd działa i jest respektowany w praktyce urzędów i sądów.
 

·
Registered
Joined
·
2,951 Posts
Spokojnie, ja to mam przećwiczone kilka razy w praktyce. ;-)
jestem zupełnie spokojny :)
no i tez mam to przećwiczone parę razy w praktyce...

znalazłbym bez większego problemu wyroki sądów administracyjnych "w drugą stronę.
Wszystko jest fajnie, dopóki takie pozwolenie nie trafi do WSA czy NSA ... (bo że zostanie wydane na podstawie złożonego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością to raczej nie wątpię, choć wzór oświadczenia wyraźnie mówi o "zgodzie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości", i pewnie znajdzie się urzędnik, który będzie jej wymagał. Ale tutaj zgoda - wzór oświadczenia z rozporządzenia akurat nie stanowi o ew. poprawności jego złożenia.)
 

·
Registered
Joined
·
2,100 Posts
jestem zupełnie spokojny :)
no i tez mam to przećwiczone parę razy w praktyce...

znalazłbym bez większego problemu wyroki sądów administracyjnych "w drugą stronę.
Wszystko jest fajnie, dopóki takie pozwolenie nie trafi do WSA czy NSA ... (bo że zostanie wydane na podstawie złożonego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością to raczej nie wątpię, choć wzór oświadczenia wyraźnie mówi o "zgodzie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości", i pewnie znajdzie się urzędnik, który będzie jej wymagał. Ale tutaj zgoda - wzór oświadczenia z rozporządzenia akurat nie stanowi o ew. poprawności jego złożenia.)
Być może ww. orzeczenia dotyczyły małych wspólnot. Gdyby w dużej wspólnocie na wszystko co przekracza zwykły zarząd konieczna była zgoda wszystkich współwłaścicieli, sens istnienia tworu w postaci wspólnoty mieszkaniowej byłby łatwy do podważenia.

Przepis wyraźnie wskazuje, że jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd i w jaki sposób decyzje w takich sprawach są we wspólnotach podejmowane. Ja bym się nie obawiał. Znam jedną sprawę, w której co prawda WSA orzekł inaczej, ale NSA to odwrócił + widziałem pouczenie na stronach ministerstwa, które wyraźnie wskazuje na różnice pomiędzy wspólnotą dużą a małą w tym zakresie. Pamiętajcie, że ustawa o własności lokali zawiera przepisy szczególne wobec Kodeksu cywilnego, w tym art. 199, od którego całe te rozważania powyżej w ogóle wychodzą.

Obawiam się jednak, że dalsza dyskusja na ten temat zakończy się zanudzeniem pozostałych forumowiczów, no i w Sky Tower dochodzą zupełnie inne ryzyka i kwestie biznesowe, które zapewne wykluczają w ogóle próbę rozbudowy.
 

·
Gabitz
Joined
·
351 Posts
Być może ww. orzeczenia dotyczyły małych wspólnot. Gdyby w dużej wspólnocie na wszystko co przekracza zwykły zarząd konieczna była zgoda wszystkich współwłaścicieli, sens istnienia tworu w postaci wspólnoty mieszkaniowej byłby łatwy do podważenia.

Przepis wyraźnie wskazuje, że jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd i w jaki sposób decyzje w takich sprawach są we wspólnotach podejmowane. Ja bym się nie obawiał. Znam jedną sprawę, w której co prawda WSA orzekł inaczej, ale NSA to odwrócił + widziałem pouczenie na stronach ministerstwa, które wyraźnie wskazuje na różnice pomiędzy wspólnotą dużą a małą w tym zakresie. Pamiętajcie, że ustawa o własności lokali zawiera przepisy szczególne wobec Kodeksu cywilnego, w tym art. 199, od którego całe te rozważania powyżej w ogóle wychodzą.

Obawiam się jednak, że dalsza dyskusja na ten temat zakończy się zanudzeniem pozostałych forumowiczów, no i w Sky Tower dochodzą zupełnie inne ryzyka i kwestie biznesowe, które zapewne wykluczają w ogóle próbę rozbudowy.

Z tego co pamiętam to jest orzeczenie SN, że ma być zgoda wszystkich, nawet w dużej wspólnocie. I z tego co pamiętam jest orzeczenie wrocławskiego SA, które to stanowisko kwestionuje (słusznie). Niestety sprawa nie jest prosta, ale na szczęście pojawiają się głosy rozsądku. Jakby ktoś był chętny to podzielę się sygnaturami.
 

·
Registered
Joined
·
2,100 Posts
Podeślij proszę na priv. Ale jeśli to orzeczenie SN, to ja bym się tym za bardzo nie przejmował (przełożenie SN na sądy administracyjne jest dość nikłe). ;)
 
12741 - 12760 of 12782 Posts
Top