SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
.........................
Joined
·
1,147 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Today, I spend many time in old town and make some photos:ulica (street) Rynek (markt) Pomnik (monument)


ulica Szczytnicka :Ja tam wolę domowe pierogiTo juz Ostrów Tumski i spółka :Kluszczana bramaCoraz bliżej Rynku


Hala Targowa


Biblioteka Uniwersytecka, która wkrótce zmieni swą siedzibęNarażałem własnę życie aby zrobić to zdjęcie
OssolineumKosciół pry pl. UniwersyteckimSzremierz póki co z szablą


Wydział Prawa


Rynek
Zaułki w Rynku:


Rynek raz jeszcze


Pomnik Fredry


Plac Solny, Potem Kuźnicza, Rzeźnicza i Kościół św. Elzbiety

Pamietamy o Papiezu

Taka sobie rozeta, jeśli dobrze mówię :)Może ktoś z forumowiczów zainteresowany tą nieruchomością :

Niezbyt popularna ulica Psie BudyWratslavia TowerUwaga, promocja ul. Swidnicka, Ratusz dzisiaj gratis!!

 

·
Registered
Joined
·
4,427 Posts
OMG, Wroclaw is great city, it looks sooo renovated ... Such a clean city WRoclaw is. Great architecture, near water, bridges, all in good shape !!! It is what i like !!!

Andrzej your pics are amazing !!! Im wondering how Stevan would photo WROCLAW, he makes even more amazing pics than you ;)
 

·
hlubach bubach
Joined
·
7,374 Posts
Awesome photos of a very very beautiful city! :)
p.s. I just occasionaly peak into this section, but hardly ever leave any posts. After seeing that many Balkan shitholes here, it is a quite refreshing experience to see a normal (beautiful) looking city for a change! :eek:kay:
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top