SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
.........................
Joined
·
1,147 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Today, I spend many time in old town and make some photos:


ulica (street) Rynek (markt) Pomnik (monument)


ulica Szczytnicka :Ja tam wolę domowe pierogiTo juz Ostrów Tumski i spółka :Kluszczana bramaCoraz bliżej Rynku


Hala Targowa


Biblioteka Uniwersytecka, która wkrótce zmieni swą siedzibęNarażałem własnę życie aby zrobić to zdjęcie
OssolineumKosciół pry pl. UniwersyteckimSzremierz póki co z szablą


Wydział Prawa


Rynek
Zaułki w Rynku:


Rynek raz jeszcze


Pomnik Fredry


Plac Solny, Potem Kuźnicza, Rzeźnicza i Kościół św. Elzbiety

Pamietamy o Papiezu

Taka sobie rozeta, jeśli dobrze mówię :)Może ktoś z forumowiczów zainteresowany tą nieruchomością :

Niezbyt popularna ulica Psie BudyWratslavia TowerUwaga, promocja ul. Swidnicka, Ratusz dzisiaj gratis!!

 

·
Everything is real
Joined
·
5,167 Posts
:eek2: nice fotos.Thx andrzeej :cheers:
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top