SkyscraperCity Forum banner

WSB Nowy Sącz - nowy Kampus Zielona 27

537 Views 9 Replies 1 Participant Last post by  Piter_29
1 - 10 of 10 Posts
Niektórzy wiedzą, że łatwo jest osiąść na laurach. Ale nie jest to kwestia, którą można powiedzieć o Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Nieustanne podnoszenie poprzeczki sprawiło, że uczelnia już od 30 lat święci triumfy wśród polskich placówek niepublicznych. Teraz przyszła pora na nowy etap placówki - czas na nowy kampus!
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Zapraszam do fotorelacji z postępów przy budowie która się już rozpoczęła.
  • Like
Reactions: 1
1 - 10 of 10 Posts
Top