SkyscraperCity Forum banner

?

 • 10

  Votes: 1 33.3%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 1 33.3%
 • 7

  Votes: 1 33.3%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

Wszystko przeminie

997 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  ladybird_85
1 - 3 of 3 Posts
Chciałbym zauważyć że obowiązuje limit dwóch zdjęć :|
Zamykam ten poll, ponieważ został założony jako ostatni, zresztą jest też najmniej zgodny z tematyką konkursu ;)
jakos za duze tozdjecie nie da sie ogarnąć. kadr troche bym inny widziała, temat nawet okej.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top