SkyscraperCity Forum banner

...

Wybrańcy.

1339 Views 9 Replies 7 Participants Last post by  Mmmax


Na żółto wyznaczono miejsca dla vipów :)
See less See more
1 - 10 of 10 Posts
A te kolory były ustawiane przez Ciebie, tak?
Fajny pomysł ;)

Dobrze że nam się konkurs trochę rozruszał. Od rana przybyły już 3 wątki ;D
Nieźle wypatrzone - ale mi chyba jednak trochę DOF'a brakuje - siódemeczka :)
Jak zwykle u Ciebie, zdjęcie się nie wyświetla. 1 :tongue2:
A te kolory były ustawiane przez Ciebie, tak?
Fajny pomysł ;)

Dobrze że nam się konkurs trochę rozruszał. Od rana przybyły już 3 wątki ;D
Nie. Kolorów nie zmieniałem. Tak jest w oryginale.

Jak zwykle u Ciebie, zdjęcie się nie wyświetla. 1 :tongue2:
Mam publicznie napisać dlaczego nie widzisz zdjęć? :lol:
See less See more
Nie. Kolorów nie zmieniałem. Tak jest w oryginale.
Aha, wszedłem już w odpowiedni wątek i zobaczyłem zdjęcia. Dosyć fajny stadionik ;)
Pzdr.
Za estetykę i prostotę 7/10 moge dać.
no temu zdjęciu mogę dać dychę! urzekło mnie :)
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top