SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
3,127 Posts
Refleks słońca na kamiennym mieczu jeźdźca, dla mnie tytuł nie jest jakiś zagadkowy.

Cóż to? Jakaś skandynawska parlamenta, czy inna siedziba królów?
 

·
Registered
Joined
·
4,480 Posts
Mocne 8, trochę mi przeszkadza, że budynek po obu stronach ucięty, kadr mógł być nieco szerszy, najlepiej gdyby obejmował cokół pomnika.
 

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,894 Posts
^^ Ale cięcie uważam za trafne i technicznie IMO udane, autor chciał skupić naszą uwagę na tytułowym bohaterze i to mu się udało w 100%, na razie jedno z ciekawszych zdjęć w tej edycji 9/10
 

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
^^ :lol:

Na hiszpańskim UPC piszą też takie posty.

"Interesante 9/10", a Portugalia to "muito bom! 9/10", czy "Gostei 9/10". Umieram jak widzę w różnych częściach świata ten sam "motyw", "styl", który oczywiście sam również stosuję. :lol:
Muito bom Fellow! :eek:kay:

:lol:
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top