SkyscraperCity Forum banner

..?

1 - 14 of 14 Posts

·
Jestę Solo tej ziemi !
Joined
·
2,716 Posts
A co z zamkiem ?
 

·
bezrobotny
Joined
·
7,339 Posts
Małem 7, bo nie dostrzegłem tu tematu, a samo zdjęcie i tytuł... nic ciekawego.
 

·
o mój Śląsku
Joined
·
5,876 Posts
A ja wyczuwam tu Perfect :)
 

·
Registered
szczepion zabijaka
Joined
·
2,665 Posts
Uwielbiam zamki i spodziewałem się dobrego ujęcia, a tu wytężam wzrok i nic! Heh, jestem rozczarowany.
Fajna brzoza, ale trochę tej, no, twórczości człowieka by się przydało. :)
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top