SkyscraperCity Forum banner

Yücesoy Statü | ULUKENT | U/C

3252 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  endingcredits

Lansman öncesi maket fotoğrafları..

Yapımcı Firma: Yücesoy Mühendislik
Proje Tipi: Daire
Konut Sayısı: 242
Arsa Alanı: 11000 m2
Konut Tipleri: 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+1
Metrekare Alanı: 48 - 350 m2
Teslim Tarihi: Aralık 2019
See less See more
5
  • Like
Reactions: 5
1 - 5 of 5 Posts
O ortadaki büyük boşlukta bina var sanırım.

Garip bi mimari.
Evet orada yapılmış bir bina var. Küçük de değil.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top