SkyscraperCity Forum banner
61 - 71 of 71 Posts

·
Moderator
Joined
·
30,952 Posts
Şu bölümde çok fazla işlevsiz ya da çift başlık var,
aylardır ara sıra düzenliyorum böyle böyle 3-4 sayfalık başlığı arşive taşıdım ya da düzenledim.

Şimdi şehirlerin başlıkları ya da "urban life" gibi başlıklarda çift başlıklar var,
onları onlara ben bakacağım yavaş yavaş da,
sizden ricam artık fotografları çıkmayan, arşive taşınması gereken başlıkları bulmama yarcımcı olur musunuz?

Son sayfada sorun yok, onu atlayın.

http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3013&order=desc
 
61 - 71 of 71 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top