SkyscraperCity Forum banner

"Yes Planet" big cinema complex in Ramat Gan

7638 Views 34 Replies 5 Participants Last post by  ZOHAR
this days they are starting to build a new cinema complex in Ayalon mall in Ramat Gan
there will 20 halls and it will cost 20 million dollarshttp://e.walla.co.il/?w=/214/889092
See less See more
1 - 20 of 35 Posts
ya, that cinema complex is already under construction for the the past year or more, it seems they have finished to build the outside walls.
good good rival for Cinema city in Hertzliyya!
jejeje but why in Ramat gan and not in soute israel or north israel?
because half of israeli population live in the center...
כן אבל רק משקיעים במרכז במקום לפתח את הפריפריות...
יסגרו כמו שסגרו את הקולנוע היחיד בק.גת ...החרדים החברים של הדרום חח
is this supposed to be the biggest cinema in Israel?

When i heard 20..i was like...
naaaaaaa...
in canada each new cinema has 20 theatres...

some with even more....

Just so you know, Canadians invented cinemas with more than one theatre ;)
See less See more
kappa of course you have millions of cinema-plexes, what else is there to do in 10 months of ugly weather of heavy snow ? :)

דור אתה צודק, תחרימו את הקומפלקסים במרכז, אל תקחו אוטובוס או רכבת לתל אביב כדי לקנות
בעזריאלי או לצפות בסרט בקומפלקסים האלו, תעודדו את באר שבע וחיפה וכדומה ואז גם עסקים יפתחו שם כי יראו שיש שם כח קנייה, כל עוד הגרביטציה זה לכיוון המרכז אז הכל ייפתח רק במרכז
See less See more
נו באמת למי יש כוח לנסוע לדרום/צפון אם יש את זה ליד ביתך!
לא, אבל נניח אם אנשים לא היו נוסעים לנתניה בשביל איקאה אז הם היו פותחים סניף בבאר שבע וחיפה.. זה בדיוק העניין, במקום לסוע ברכבות לחבר את הפריפריה למרכז, צריך להפוך את הפריפריות למרכזיות
See less See more
זה כן
פשוט דור, אם כל הבאר שבעים ימשיכו לסוע לבלות בתל אביב ובאשדוד, אז תל אביב ואשדוד יתפתחו, ובאר שבע תמשיך לדשדש. בגלל זה אני חושב שחשוב שאנשים יבינו את זה. המרכז לא צריך אתכם, יש מספיק שליש מדינה שם. תשארו ותפתחו עסקים ותרבות בעיר שלכם במקום לייצא את הכסף שלכם למרכז
See less See more
source26 said:
פשוט דור, אם כל הבאר שבעים ימשיכו לסוע לבלות בתל אביב ובאשדוד, אז תל אביב ואשדוד יתפתחו, ובאר שבע תמשיך לדשדש. בגלל זה אני חושב שחשוב שאנשים יבינו את זה. המרכז לא צריך אתכם, יש מספיק שליש מדינה שם. תשארו ותפתחו עסקים ותרבות בעיר שלכם במקום לייצא את הכסף שלכם למרכז
נו זה ידוע אבל הצורך קיים, הכסף לא...
המשקיעים של היום מפחדים מהשקעה בפריפריות ומעדיפים לפתוח תחרות באיזור המרכז... הינה חברת יס, היא יודעת שיש את סינמה סיטי במרכז והולכת לפתוח תחרות במקום לפתוח את הדבר הזה בצפון או בדרום שההצלחה של זה כאן ידועה מראש...
פה כבר הממשלה צריכה להתערב ולהתחיל לבלום את כל ההשקעה במרכז.!
אני לא חושב שעם אני והמשפחה שלי או החברים שלי יפסיקו לנסוע לקנות בעזריאלי זה יהיה אכפת למישהו...
See less See more
דור פה אתה טועה. כי אם למשל הפדיון של קניון בבאר שבע יעלה פלאים אז ישקלו לפתוח לידו סינמה סיטי או משהו אחר, וכך הלאה. זה כדור שלג. אתה אומר שאין לך כח להשפיע וכנל עוד 100 אלף איש שעולים על הרכבת לבלות במרכז, אבל אם תקח את כל האנשים יחד אז ובעוד איך אתם יכולים להשפיע כי זה עיר של 200 אלף נפש שמתנהגת, כמו חיפה, כמו איזה שכונה מתה בקצה של תל אביב במקום לעשות כל דבר לבלום את זה אז מעודדים את זה על ידי ויתור מראש על תרבות ומקומות בילוי בערים האלה ואז פלא שאנשים צעירים נשארים במרכז, ומחפשים לגור במרכז ואז הערים האלו שחשבו שהן יהיו ערי לווין של מגורים בלבד - גם בזה נחשלות כי אין מי שיקנה וככה זה הולך ומחריף
See less See more
source26 said:
דור פה אתה טועה. כי אם למשל הפדיון של קניון בבאר שבע יעלה פלאים אז ישקלו לפתוח לידו סינמה סיטי או משהו אחר, וכך הלאה. זה כדור שלג. אתה אומר שאין לך כח להשפיע וכנל עוד 100 אלף איש שעולים על הרכבת לבלות במרכז, אבל אם תקח את כל האנשים יחד אז ובעוד איך אתם יכולים להשפיע כי זה עיר של 200 אלף נפש שמתנהגת, כמו חיפה, כמו איזה שכונה מתה בקצה של תל אביב במקום לעשות כל דבר לבלום את זה אז מעודדים את זה על ידי ויתור מראש על תרבות ומקומות בילוי בערים האלה ואז פלא שאנשים צעירים נשארים במרכז, ומחפשים לגור במרכז ואז הערים האלו שחשבו שהן יהיו ערי לווין של מגורים בלבד - גם בזה נחשלות כי אין מי שיקנה וככה זה הולך ומחריף
יש לי כח ורצון לשנות ולהפוך את המצב...!
ובעוד כל זה גם לעיריות יש חלק לא קטן במצב, כי הן לא מודעות למצב שקורה להן מתחת לאף, לא מפתחות. פה בבאר שבע לא מרגישים את העיריה! עם פעם בשנה משדרגים את תחנות האוטובוסים זה נס.... לאף אחד כבר לא אכפת. עם לתושבים תהיה התמיכה של העיריה והכל יעבוד בשיתוף אני בטוח שהמצב יהיה אחרת.
הערים מסביב למרכז מזדקנות ובסופו של תהליך כבר מתות והכל כבר מורגש-מצב שאי אפשר להתעלם ממנו!
לא יודע מה לגבי המצב הזה בחיפה, גם שם זה ככה?
See less See more
זה בסדר גם בחיפה העיריה עסוקה בעיקר בלדאוג לעוד ועוד מקורבים ולייצר קואליציות עירוניות שלא מזיזות כלום, ובנתיים לייצר תוכניות ענק כמו מנהרות ומרינה שלא יביאו לעיר שום תועלת או מתבטלות אחר כך

הכל בורח מחיפה: צעירים, עסקים, יזמים, חברות בניה
See less See more
source26 said:
זה בסדר גם בחיפה העיריה עסוקה בעיקר בלדאוג לעוד ועוד מקורבים ולייצר קואליציות עירוניות שלא מזיזות כלום, ובנתיים לייצר תוכניות ענק כמו מנהרות ומרינה שלא יביאו לעיר שום תועלת או מתבטלות אחר כך

הכל בורח מחיפה: צעירים, עסקים, יזמים, חברות בניה
בסוף כולם יקרסו, ממשלת ישראל תישאר עם חצי מדינה, עיר אחת חצויה לשניים ותל אביב... שהיא תתעורר כבר יהיה מאוחר מידי.
זוועה
See less See more
נו אם לא שמת לב אז שהמאלנים ושלום עכשיו למיניהם רוצים לתת כל דבר העיקר שהערבים יעשו לנו טובה ולא יפגיזו את גטו גוש דן. מבחינתם, הגליל וחיפה זה של ערבים, הנגב ובאר שבע זה של בדואים, יהודה ושומרון זה פלשתינים, אבל רק שישאירו להם את גטו גוש דן וקצת מהשרון ושדה התעופה שהם יוכלו לשתות קפה ולכתוב ספרות על הסכסוך ופתרונו ולעשות הסכמי שלום עם עצמם
ולטוס לחו"ל כמה פעמים בשנה. תשאל את רובם, זה בערך החזון שלהם למדינה ציונית כיום
See less See more
1 - 20 of 35 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top