SkyscraperCity Forum banner

[Záhorská Bystrica] Projects and Construction Updates

69065 Views 204 Replies 51 Participants Last post by  BHT


official web: http://www.podvrskami.sk/index.php

Location: Pod vŕškami (Záhorská Bystrica)

Construction period: God knows

Costs: 265 551 351 €

Financing bank: Tatra banka

Developer:Opera, SL Group, Delek Global Real Estate Limited, Scorpio

Architects: Yashar Architects , Ing. arch. Peter Moravčík, Bobek Jávorka, s. r. o.

24 turn-key family houses
86 building plots for family houses with access roads
8 100 m2 of a shopping centre
8 000 m2 of a large public park


See less See more
5
201 - 205 of 205 Posts
Pod vŕškami - Aktuálne vo výstavbe

View attachment 3791295
Tak toto je asi najhorsia realizacia retencnej nadrze aku som videl :D
See less See more
Ak sa decká vyhrajú s odstavením odtoku, bude to multifunkčné podľa ročného obdobia. :D
Som sa bol pospacirkovat

View attachment 3911803
Neviem koho napadlo dať vodovodnú prípojku a retenčnú nádrž pod detské ihrisko, stačí šikovné decko a otvorí si poklop alebo pri páde si o poklop rozbije hlavu
See less See more
Medzi Ul. Na krčoch a Donskou vzniká projekt Viladomy Záhorská pozostávajúci zo šiestich rodinných domov:Tu:
See less See more
3
  • Like
Reactions: 4
201 - 205 of 205 Posts
Top