SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 32 Posts

·
Registered Polishman
Joined
·
5,435 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Nie zauważyłem na SSC takiego wątku więc pozwoliłem sobie założyć.

Wizualizacja: http://www.mosir-zabki.pl/files/wizualizacja_kompleksu_sportowo-Rekreacyjnego_Zabki.jpg

Podpisano umowę na budowę trybuny krytej

W dniu 16 lutego 2010 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach została uroczyście podpisana umowa z wykonawcą budowy trybuny krytej wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym.
Umowę w imieniu Miasta Ząbki podpisał Burmistrz Robert Perkowski, a ze strony wykonawcy – firmy Budimpol Sp. z o.o. – Prezes Bolesław Kosowski.
Na uroczystości uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Miasta – Sławomir Ziemski, Zastępca Burmistrza - Grzegorz Mickiewicz, Skarbnik Miasta Ząbki – Elżbieta Żmijewska, Prezes M.K.S. Dolcan Ząbki – Kazimierz Stańczyk, Wiceprezes S.S.A. Dolcan-Sport Ząbki – Jerzy Szczęsny, Dyrektor M.O.S.iR. – Jacek Romańczuk, budowniczy obecnej siedziby i wieloletni działacz sportowy – Andrzej Charkiewicz, duża grupa pracowników Urzędu Miasta zajmująca się przygotowaniem dokumentacji związanej z budową oraz licznie zgromadzeni dziennikarze telewizyjni i prasowi. (...)
http://www.mosir-zabki.pl/?q=node/125

Dolcan (do 1994 Ząbkovia) gra w I lidze. Miasto liczy 26 tysięcy zameldowanych mieszkańców. Budowana obecnie trybuna będzie liczyć około 2 tysięcy widzów. Natomiast druga trybuna przeciwległa będzie mogła pomieścić dodatkowy tysiąc.

Parę zdjęć z dzisiaj przy okazji meczu Dolcan - Odra Wodzisław.

Filmiki:

21 września 2010:
Stadion

19 listopada 2010:
Stadion
Stadion
 

·
Registered Polishman
Joined
·
5,435 Posts
Discussion Starter · #7 ·
1 - 20 of 32 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top