Skyscraper City Forum banner

?

1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
4,729 Posts
Bardzo fajne, pobudzające umysł. Po dwóch godzinach przeglądania firmowych maili zobaczyłem to zdjęcie i mózg się obudził z letargu. 9 ode mnie ;)
 

·
o mój Śląsku
Joined
·
6,009 Posts
Jak dla mnie ta szarość zlewa się prawie w jedno... Ale to nie znaczy, że zdjęcie jest złe, wprost przeciwnie :)

BTW, gdzie to?
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top