SkyscraperCity Forum banner

Najlepiej oglądać na czarnym tle

1 - 13 of 13 Posts

·
Gdynia - Open City
Joined
·
10,524 Posts
Wiem, że to Twoje zdjęcie, ale ja bym chyba robił naprzeciw. Nawet z telezoomem gdyby była możliwość odejścia trochę dalej :) Pamiętam jakąś relację z zamykanego kina, jak rozumiem to o ten obiekt chodzi? Będą burzyć czy Biedronka? ;)
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top