SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 7 of 7 Posts
Aż sprawdziłem w lajtrumie - i nie :)
Jak mam mgliste zdjęcia, to naprawdę mgliste, z natury zamglone. Np. tamten most we mgle, to wyglądał jak wyglądał mimo wyciągnięcia "clarity" +100. Tutaj clarity odwrotnie - trochę obniżyłem. W sumie to ciężko mi zresztą mówić o jakichś presetach, bo właściwie każde zdjęcie traktuję z osobna, kopiuję właściwie tylko profil obiektywu. Mało efektywne, ale lubię patrzec jak się zmienia zdjęcie po każdej operacji.
  • Like
Reactions: 3
Aż sprawdziłem w lajtrumie - i nie :)
Jak mam mgliste zdjęcia, to naprawdę mgliste, z natury zamglone. Np. tamten most we mgle, to wyglądał jak wyglądał mimo wyciągnięcia "clarity" +100. Tutaj clarity odwrotnie - trochę obniżyłem. W sumie to ciężko mi zresztą mówić o jakichś presetach, bo właściwie każde zdjęcie traktuję z osobna, kopiuję właściwie tylko profil obiektywu. Mało efektywne, ale lubię patrzec jak się zmienia zdjęcie po każdej operacji.
Cóż, to jest nas dwóch - nieefektywnych :D
  • Like
Reactions: 1
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top