SkyscraperCity Forum banner

Zaanstad presenteert plan nieuw Rustenburgcomplex

1501 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  Winbuks
Weet niet of dit al eens gepost is..


Zaanstad presenteert plan nieuw Rustenburgcomplex

In Zaanstad presenteert architect Kees Rijnboutt op 11 april zijn definitieve ontwerp van het nieuwe Rustenburgcomplex in centrumgebied Inverdan. Dit complex aan het Ankersmidplein is het eerste gebouw in het centrum van Inverdan dat afgebroken en opnieuw gebouwd zal worden.


In het gebouw komen onder meer een bioscoop met zes zalen, grootschalige detailhandel, een woontoren en een parkeergarage. De opvallende, grote woontoren met een naar boven toe 'vertrappende gevel', zal in de toekomst overal bovenuit steken.Bruisend stadshart
De gemeenteraad van Zaanstad keurde in 2003 het masterplan Inverdan goed. Met het project Inverdan krijgt Zaanstad straks een modern, bruisend stadshart waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De komende tien tot vijftien jaar ondergaat de binnenstad een ware metamorfose. In het centrum van Zaandam en rond het station komen ruim 2.000 nieuwe woningen, 140.000 vierkante meter kantoren, een nieuw stadhuis en bibliotheek, 15.000 vierkante meter winkels en andere voorzieningen.
Gemeente, private partijen en andere overheden investeren de komende jaren ruim 700 miljoen euro in de ontwikkeling van Inverdan.

Bron: www.zibb.nl, 5 april 2005
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
wow, dat ziet er progressief uit. Olifantenklok ertegenaan, hoppa!
65 mtr ongeveer? Laat maar wetenop 11 april :)
ik woon dan wel niet in zaandam maar ehhhh ik kom er wel 1 keer per jaar... het centrum is ook zeker aan vernieuwing toe.... vorig jaar zomer heb ik ook nog hele leuke plannen gezien die gekeurd moesten worden... volgens mij was het de bedoeling dat het ter hoogte zou komen van de kijkshop.... dus ben benieuwd of dat nog doorgegaan is
Dat is een heel aardig ontwerp. Zaandam kan wel wat nieuwe hoogbouw gebruiken (dicht bij of in het centrum). Ik vind de afwisselling van hoge en lage gebouwen iets wat heel goed past in de traditie van Zaandam. Grote industrieele gebouwen staan hier pal naast kleine groene houten huisjes. Mij bevalt deze afwisseling in ieder geval wel.
Ik dacht bij het plaatje dat Soeters weer had toegeslagen, maar blijkbaar vindt zijn stijl navolging.
3
Soeters (de supervisor voor Zaandam) heeft ook een ontwerp voor het centrum gemaakt volgens mij:

Lijkt net Volendam: haha


Hier nog een andere impressie van bovenstaande post:


En er is al een thread van in Project Updates:
Link: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=189932
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top