SkyscraperCity Forum banner

[Zachodnia Obwodnica Poznania] Akcja "Pocztówka z obwodnicy"

16336 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  youknow
Prosimy Was o wsparcie w/s budowy ZOP i poświęcenie kilku chwil na wysłanie maila do rządzących.

Fajnie gdybyście też rozpropagowali akcję na Facebooku dzieląc się ze znajomymi tym postem:
https://www.facebook.com/inwestycjedlapoznania/posts/223042017811930

Pocztówka z obwodnicy

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie" - te słowa "Dziadów" doskonale oddają stan dyskusji i działań nad dokończeniem Zachodniej Obwodnicy Poznania.

Chcemy pokazać, że nie damy się tak łatwo wpuścić w maliny.
W dniu 6 marca br. w regionalnym wydaniu "Teleskopu" poseł Rafał Grupiński (szef PO w regionie) zapewniał, że są pieniądze na dokończenie budowy obwodnicy (162 mln złotych). Pod koniec kwietnia - jak doniosła wielkopolska prasa - pojawiły się sygnały o braku tych pieniędzy...

Pytamy się, zatem kiedy zacznie się budowa brakującego odcinka obwodnicy, bez którego jest ona praktycznie bezużyteczna? Sprawia to, że ruch tranzytowy dalej będzie niszczył ulice Poznania!
Jest nam przykro, że nie traktuje się poważnie problemów komunikacyjnych aglomeracji poznańskiej. Czy nasi regionalni politycy nie potrafią nic dla nas załatwić? Otrzymali przecież tyle głosów w ostatnich wyborach parlamentarnych. To powinno być zobowiązanie do ciężkiej pracy dla regionu!

W związku z powyższym prosimy o wsparcie akcji "Pocztówka z obwodnicy". Skoro nasi politycy nie są w stanie zmierzyć się z wyzwaniami współczesności, musimy, jako obywatele, przejąć inicjatywę.
Pozostało nam skierowanie prośby do Premiera RP o interwencję w tej sprawie.

Jak możesz pomóc sobie i nam - mieszkańcom aglomeracji poznańskiej?

  1. Wybierz jedną z 3 pocztówek (wzór 1, wzór 2, wzór 3).
  2. Załącz ją jako plik w mailu do Premiera RP: [email protected]
  3. Kopię listu wyślij do regionalnych władz partii koalicyjnych - PO oraz PSL: [email protected], [email protected]
  4. Wyraź swoje zdanie o niedokończonej ob
wodnicy Poznania lub skorzystaj z tekstu poniżej:

"Szanowny Panie Premierze!

Poznań i aglomeracja poznańska czekają na dokończenie budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania. Brakuje niewiele (162 mln złotych) by spiąć jej dwa odcinki w jedną sensowną całość.

Jestem zdziwiona/y medialnymi doniesieniami o braku pieniędzy na budowę, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi szefa PO w regionie - Pana posła Rafała Grupińskiego z dnia 6 marca 2012 r. w programie telewizyjnym TVP "Teleskop", w którym zapewniał o wystarczającej ilości środków na ten cel.

Przychylam się do prośby - apelu "TAK dla obwodnicy Poznania!" wystosowanego przez Stowarzyszenie "Inwestycje dla Poznania" w dniu 25 kwietnia br. i proszę Pana Premiera o interwencję w tej sprawie. Tu chodzi o odciążenie milionowej aglomeracji od nadmiernego ruchu tranzytowego oraz aktywizację gospodarczą terenów w obrębie kilkunastu gmin.

Nie możemy pozwolić sobie na to marnotrawstwo.
Liczę na Pana Premiera!
Z pozdrowieniami
"

Dziękujemy!

Źródło: Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Zdjęcia dzięki uprzejmości Carte.
See less See more
3
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top