SkyscraperCity banner

341 - 344 of 344 Posts

·
Registered
Joined
·
10,659 Posts
przetargi PGW Wody Polskie - RZGW Szczecin:
Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Termin składania ofert - 12.10.2020 r. godz. 10:00

Kontrakt 1B.3/1 „Etap I – Baza postojowo-cumownicza dla jednostek lodołamaczy”
Termin składania ofert - 23.09.2020 r. godz. 10:00
 

·
Registered
Joined
·
10,659 Posts
Rozpoczęły się konsultacje ws. PZŚ dla planowanych prac modernizacyjnych na Odrze granicznej
Prace modernizacyjne w zakresie zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w obrębie wybranych odcinków przewidziane są do realizacji w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Celem inwestycji jest stworzenie możliwości bezpiecznej pracy dla lodołamaczy oraz umożliwienie odprowadzenia lodu z Odry do Morza Bałtyckiego. 13 sierpnia rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący dokumentów środowiskowych, ujętych w pakiecie pn. Plan Zarzadzania Środowiskiem (PZŚ). Z powodu uwarunkowań epidemicznych konsultacje odbędą się w formie elektronicznej, potrwają do 4 września i zakończą się otwartym dla wszystkich webinarium.
 

·
Registered
Joined
·
10,659 Posts
otwarcie ofert w przetargu na
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadania 1-3 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ( łącznie dla wszystkich części ): 42 015 744,11 zł brutto, w tym dla:
 • Części I: 3 049 713,60 zł;
 • Części II: 27 384 736,04 zł
 • Części III: 5 198 001,33 zł
W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert:
1) Konsorcjum firm: Lider: PBO Budownictwo Hydrotechniczne i Ogólne Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 10A, 76-200 Słupsk
 • Część I:
 • cena brutto: 3 160 767,90 zł
 • termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji:
2) STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Część II:
 • cena brutto: 20 244 372,40 zł
 • termin wykonania zamówienia: 22 miesiące od daty zawarcia umowy
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 3
Część III:
 • cena brutto: 6 419 014,38 zł
 • termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia 01.04.2021 r.
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 3
3) Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk

Część I:
 • cena brutto: 3 385 633,28 zł
 • termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
Część II:
 • cena brutto: 24 528 150,88 zł
 • termin wykonania zamówienia: 22 miesiące od daty zawarcia umowy
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
Część III:
 • cena brutto: 7 066 663,61 zł
 • termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia 01.04.2021 r.
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie
Część I:
 • cena brutto: 2 692 470,00 zł
 • termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
Część II:
 • cena brutto: 24 200 250,00 zł
 • termin wykonania zamówienia: 22 miesiące od daty zawarcia umowy
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
Część III:
 • cena brutto: 4 783 470,00 zł
 • termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia 01.04.2021 r.
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
5) Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI Adam Rusiecki
ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin

Część I:
 • cena brutto: 3 007 387,43 zł
 • termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 3
6) AARSLEFF Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

Część I:
 • cena brutto: 3 004 510,96 zł
 • termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
Część III:
 • cena brutto: 6 389 626,40 zł
 • termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • warunki płatności : zgodnie ze wzorem umowy
 • Doświadczenie specjalisty nr 1: liczba zakończonych inwestycji: 4
 
341 - 344 of 344 Posts
Top