SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
658 Posts
Odświeżę wątek paroma fotami z Bornego. Na początek jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w tym mieście:Wnętrze budynku (3 poniższe zdjęcia). Na pierwszym etażu doskonałe miejsce do grillowania i biesiadowania:)

Klatka schodowa - bardzo niebezpieczne miejsce:Jeden z magazynów przy ul. Towarowej:Tu także "palenie surowo wzbronione":Kompletnie zdewastowany Dom Oficera (trzy kolejne zdjęcia):Na koniec ciekawostka z jez.Pile:

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top