SkyscraperCity Forum banner
61 - 72 of 72 Posts

·
Trigger
Joined
·
251 Posts
^^
Te krzyże w lesie, to symboliczne cmentarze (szczątki ofiar z Bornego Sulinowa, Nadarzyc i Kłomina/"Gródka" przeniesiono na cmentarz wojenny w Wałczu) ustawione na terenie kompleksu obozowego "Gross Born" (Stalag302, Oflag IID). Są starania, by w trwały sposób upamiętnić pamięć żołnierzy. Znam dobrze projekt autorstwa Zygmunta Wujka z punktem centralnym w miejscu stacji kolejowej. Pod koniec zeszłego roku miała zapaść decyzja o realizacji lecz nie wiem czy została podjęta.

Kłomino i okolice odwiedzam dość często z przykrością muszę zauważyć iż bardzo szybko jest niszczone. :(

BTW
W lutym 2010 spłonęła sala widowiskowa "Domu Oficera". :eek:hno:

EDIT
BTW2
O tej "epidemii" słyszałem, że tłumaczono nią radzieckie cmentarze dziecięce, których jest w tym rejonie wyjątkowo dużo...
 

·
Registered
Joined
·
658 Posts
Odświeżę wątek paroma fotami z Bornego. Na początek jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w tym mieście:Wnętrze budynku (3 poniższe zdjęcia). Na pierwszym etażu doskonałe miejsce do grillowania i biesiadowania:)

Klatka schodowa - bardzo niebezpieczne miejsce:Jeden z magazynów przy ul. Towarowej:Tu także "palenie surowo wzbronione":Kompletnie zdewastowany Dom Oficera (trzy kolejne zdjęcia):Na koniec ciekawostka z jez.Pile:

 
61 - 72 of 72 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top