SkyscraperCity Forum banner

[Zagreb] - Centar Strojarska | 25fl | 13fl | 2x8f | 96m i 54m

806935 Views 3851 Replies 145 Participants Last post by  dzizs1
Centar Strojarska

Pobjednički projekt već je odabran – izradila ga je tvrtka Proarh, koja na mjestu Strojarske predviđa gradnju dviju stambenih zgrada, ali i dvaju poslovnih tornjeva. Jedan bi toranj imao 25 katova (uz prizemlje), a drugi sedamnaest. Formirao bi se i javni gradski prostor koji bi bio upotpunjen trgovačkim, ugostiteljskim i sličnim sadržajima.

Na temelju Proarhova rješenja Nadbiskupija zagrebačka, koja je vlasnik spomenutog zemljišta, sada bi trebala naći investitora koji bi zapuštenu Strojarsku pretvorio u novi centar Trnja. I plaćao Nadbiskupiji godišnju rentu za to zemljište, koja bi se koristila za financiranje Katoličkog sveučilišta.

Lokacija:


Renderi:
Presjek:Tlocrt:Ostatak informacija i radova s natječaja na: www.d-a-z.hr

Novi renderi:________________

tabla:


vizualizacija by: vet

See less See more
13
1 - 2 of 3852 Posts
S nebodera (mislim da je 11.kat, istočna strana, vidi se iz Držićeve) je otpala jedna ploča, a navodno još jedna i s nekog nižeg kata.


Točno dve godine kasnije opet pala ploča sa 20-nekog kata na istočnoj strani. Čudi me samo da još uvijek nitko nije poginuo.
Čudo je da nisu sve poispadale. Sjećam se za vrijeme gradnje na kaj je to ličilo. Sprdao sam se da su to ploče kupljene u Pevecu na akciji :lol:

Kome se treba obratiti kako bi vlasnik nebodera ogradio okolni prostor i zabranio kretanje oko zgrada obzirom da je opasno po život? Ministarstvo?
1 - 2 of 3852 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top