SkyscraperCity Forum banner

ZAGREB - construction update

63795 Views 517 Replies 32 Participants Last post by  De Snor
Thanks to my friend Alberto, and with a bit of research, there are now a number of towers on the rise in central Zagreb Croatia, focused on the 2 main streets of Savska & Vukovarska.

Currently next door to the existing 22 storey Cibona tower, work is nearing completion of Stage 1 of the HOTO Business Tower which will house Croatia Telecom. Work has reached level nine, but the original height of the tower which was to be at 21 storeys, may be scaled back to 15 stories due to a stuff up in the number of underground car spaces. After many years, Cibona Tower will have a new neighbour .....

HOTO Business Tower - 32 Savska, Zagreb


Work was approved last month for the construction nearby of 2 commercial towers on Vukovarska Ulica. One tower will be 12 storeys, while the second will be double its size at 25 stories.

However, the best is yet to come. Zagreb may in fact allow for Europes tallest tower at 376 metres & at a whopper 104 stories under proposal to be built. Although I am sceptical of such a huge building rising above the old Hapsburg quarter of Zagreb.

Here is the link to the story courtesy of ALBERTO, the article unfortuanetly is in Croatian .....

http://www.index.hr/clanak.aspx?id=175354

The rise in building permits recently for such towers has caused a crisis in Zagreb City Council which is rushing to finalise a master plan for the CBD. Zagreb City Council up until last month was anti-highrise, but has given into demand by local developers and foreign investors.

Old neighbour Cibona Tower (22 storeys) .......


Cibona Tower, Hotel Opera, Arts and Crafts Museum


Old friends - Zagrebcanka & Cibona Towers
See less See more
6
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 518 Posts
Niice!!
I hope they build many more new buildings in Zagreb:cheers:

BTW, is this "Novi Zagreb"(New Zagreb) in the background?

See less See more
What is the point of city council not approving a 21 floor building, and getting it down to NINE?

Most residential buildings these days, anywhere you look in the world, are at least 20 floors high.

Never could understand these things - and I hope they never happen in Belgrade, otherwise im gonna go blow up the "city council":D

Building design looks great - what does the area around it look like? (photo?)
See less See more
Great project! That shopping center will be one of the largest in Europe, when completed.

Hey, in that map of Zagreb, there is a river passing through...thats Sava river, right?

I know Sava passes through Zagreb, but I have never seen a single photo of Zagreb's river areas, nor any of the Zagreb bridges...?
See less See more
Could you please post some phots of those bridges?
Gotta admit, some really impressive projects going on in Zagreb!

Though, latest news says the Erste Bank tower has run into some problems...:(


From yesterday's Vecernji List:

RASPRAVA O RADOVIMA NATJEÈAJA ZA NEBODER ERSTE BANKE

Toranj u Vukovarskoj 41 nije dobro rješenje

Struka mora sagledati širi prostor

Zahtjevi za gradnju nebodera u Zagrebu postaju sve uèestaliji i može se oèekivati da æe ih biti i više. No, Zagreb je za njih - ako je suditi po dogaðanjima u svezi s Mamiæevim neboderima, pa i Hoto-tornjem - oèito nespreman. Urbanistièka struka, naime, nije dala nedvojbene odgovore gdje se mogu graditi. Nespremnost je pokazala i rasprava o natjeèajnim radovima o poslovnom tornju Erste banke u Ulici grada Vukovara 41, uprilièena u Društvu arhitekata Zagreba (DAZ) prigodom otvaranja izložbe tih radova.
Veæina autora 26 radova predvidjela je na toj lokaciji vertikalne graðevine, a i ocjenjivaèki sud je prvu nagradu jednoglasno dodijelio 26-katnom neboderu. No, dio struène javnosti se zgraža, a dio je suzdržan, kao što je bila i rasprava u DAZ-u. Od gradnje nebodera na toj lokaciji ogradio se èak i ocjenjivaèki sud u uvodniku kataloga radova. Neboder na graðevinskoj liniji Vukovarske je, naime, suprotan izvornom konceptu gradnje - niži objekti uz liniju ulice dok su visoke graðevine izmaknute poput "brodova koji plove u zelenilu" - koji je u tom dijelu ulice još saèuvan.

Svi bježe od osnovnog pitanja treba li sagraditi neboder na toj lokaciji. Što vuèe taj projekt? On ne može ostati sam jer æe biti smiješan kao i one dvije smiješne kuæe u Sveuèilišnoj aleji - kazao je Slavko Dakiæ, posebni savjetnik gradonaèelnika i bivši proèelnik Zavoda za planiranje razvoja grada, aludirajuæi na Mamiæeve nebodere.
Dakiæ je zamjerio ocjenjivaèkom sudu što u vrednovanju natjeèajnih radova nije obuhvatio širi prostor od zadane lokacije. Na to je jedan èlan suda kazao da se natjeèajem, koji je anketni, pa kao takav nikoga ni na što ne obvezuje, samo ispitivala moguænost može li investitor na toj lokaciji zadovoljiti potrebe 20-ak tisuæa "kvadrata", dostatnih sadašnjim i buduæim razvojnim potrebama. Dakiæ je na to uzvratio kako je upravo natjeèaj bio prilika za promišljanje šireg konteksta jer tko æe, upitao je, promišljati grad ako neæe struènjaci, a upravo Ulica grada Vukovara zaslužuje struèno promišljanje poteza od Savske do Držiæeve. Na tvrdnju kako su neboderi plod želje Erste banke da na toj lokaciji sagradi središnji poslovni prostor dovoljan i za buduæe potrebe, iz publike se èulo da je tada mogla lokaciju potražiti i u Buzinu.
Rasprava, nabijena nelagodnim trenucima, završila je konstatacijom da je jedan od osnovnih problema što grad ne nudi lokacije na kojima bi se neboderi mogli graditi. Tornjevi u Zagrebu, èini se, nasukavaju se u urbanistièkim pliæacima.
BRANKA CRNÈEVIÆ

Protiv Nebodera i susjedi
Gradnjom nebodera nezadovoljni su i susjedi, stanari deveterokatnice koju je projektirao èuveni arhitekt Drago Galiæ, uvjereni kako æe ih toranj, preblizu njihovoj zgradi, baciti u duboku sjenu.
- Nevolje s Erste bankom poèele su veæ pri rekonstrukciji postojeæe jednokatnice. Zatvorili su nam jedini pješaèki i kolni prilaz kroz prizemlje njihove zgrade. Bili smo strpljivi dok su trajali radovi. No, kad je zgrada dovršena, prolaz je ostao zatvoren i do zgrade moramo preko travnjaka - požalio se predstavnik stanara 90-ak stanova. (B. C.)


Tornjeve u Slavonsku, Ljubljansku...
Potencijalne lokacije za nebodere su, èulo se, Slavonska, Ljubljanska i Dubrovaèka avenija, a mjesta ima i u Vukovarskoj, primjerice na križanju sa Strojarskom, gdje je predložena gradnja mnogo niže zgrade. Odgovore na pitanje gdje ih graditi, èulo se, neæe dati detaljni planovi i urbanistièki natjeèaji, veæ GUP, koji može sagledati kakve æe uèinke neboderi imati na širi gradski prostor. (B. C.)Hope they sort everything out:)
See less See more
Its not "soccer"(what is that?) ...its football.

The new football stadium and the airport redevelopment seem realistic...but that article about metro disappointed me. Doesn't say much, aside from the fact that Zagreb's HDZ (political party of late Croatian president and war criminal, Franjo Tudjman, now in power again)is pushing the project.
See less See more
Nice one! Can't wait to see the first renderings of the new terminal - with 11 gates , its gonna be pretty big:)

By the way, don't forget Belgrade - article mentions it, but you don't - your inferiority complex shows;)

Article says Belgrade will build another runaway, which is great.
This is how its planned to look by 2010.

See less See more
Looking good!
Is there a rendering of how its supposed to look when done?
You can't study in Zagreb on a Russian visa, SinCity;)
Serbia's engineers built a whole system of canals, ditches , etc around Belgrade, to prevent possible flooding of the area. So floods are very rare in the region today. These canals are great fishing places...full of fish and just outside the city:)

And its not two rivers that flow in the Belgrade region, its three- Danube(Passau, Vienna, Bratislava, Budapest cities are all on Danube), Sava(Ljubljana, Zagreb) and TISA river ( Szeged in Hungary and others)
See less See more
Its a big city, and most of these projects are not that big to be seen all on one photo, like you can see in Warsaw for example.

On this photo, you can see the new Erste bank tower.
See less See more
Nice new project for Zagreb, but that company building it (Antonovic TA) looks like its mafia-related (eh, everything in our region is)

Among their businesses, they list "trgovina naftom":D

Could be alegal buisiness, who knows, they buy cheap Russian oil , sell it to the Italians for double the price;)
See less See more
Considering that a Serb, Vuk Karadjic, translated the entire Sveto Pismo (Bible) for Croatians, asking if a Serb understands "Croatian language" is kind of silly:)
Yeah, the fact that this guy has probably never even set foot in Ljubljana:D
Nice projects, and I can't wait to see what they plan to do about the metro, but why don't you guys post this in the Eastern Europe forum? You would surely get more replies & respect for your work:)
Zagreb's got an amazing rate of development :)
Keep it up!
1 - 20 of 518 Posts
Status
Not open for further replies.
Top