SkyscraperCity Forum banner

[Zagreb] - Poslovno stambeni centar Savica |137m | 120m | 94m | 74m

70659 Views 286 Replies 67 Participants Last post by  trga
Start of construction - NOW
See less See more
9
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 287 Posts
Odlično!!! Jedva čekam da krene gradnja. :cheers:


:troll:
See less See more
Sad kužim zašto baš Savica. Džamija je blizu! Nema Dubaja bez džamije! Ne ne! :nono:
  • Like
Reactions: 1
pitanje je oće li ševko omerbašić dozvolit da budu veći od minareta... :eek:hno:
Muslimani nemaju te komplekse, to su i dokazali.
Samo jakoooooo.......
Samo visokoooooo ........
nebu pod oblake
Ponosan sam na ove kule :banana:
  • Like
Reactions: 2
Ponosan sam na ove kule :banana:
Tokijo - Zagreb - Milvokijo :banana:
Ponosan sam na ove kule :banana:
Ponosan sam kao da su moje. :banana::banana::banana:
F U C K Y E A H !!!!!!!!!!!!!!111111111


:dj: :dj: :dj:

:dance:


See less See more
  • Like
Reactions: 2
pa dobro, dal bi neki bil tak dobrica, pa objasnil cemu jos jedna sprdnja dretva?

Sarkec???????????
Bu ti žao kaj ovo zoveš sprdnjom kad se počne gradit. :coffee:
  • Like
Reactions: 4
da, da, a to bu bilo na nigdarjevo ili savrovo.
Oćemo fotke s gradilišta! Oćemo fotke! Oćemo fotke! :banana:
Oćemo fotke s gradilišta! Oćemo fotke! Oćemo fotke! :banana:
Jasno se vidi da su već počeli postavljati dizalice:

See less See more
  • Like
Reactions: 4
do sutra se malo izludirajte, a onda ćemo dretvu preimenovat i napravit kako bog zapoveda :)
1 - 20 of 287 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top