SkyscraperCity Forum banner

Ocena:

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
Bardzo podoba mi się lewa i prawa pierzeja, a przede wszystkim światło w jakim zostały sfotografowane. Cały plan "na przodzie" mógłby dla mnie nie istnieć, choć to jego "jasność" wzmacnia efekt, który mi się podoba.

Mocne 9, choć wiem, że słowo "mocne" nie ma udziału przy zliczaniu cyfr. :)

:cheers:
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top