SkyscraperCity Forum banner

+ or - ?

1 - 12 of 12 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Jak na ciebie bardzo słabo, w ogóle do mnie nie przemawia całkiem inaczej bym podszedł do tego zdjęcia. 5/10 wybacz.
 

·
Mam bez liku...
Joined
·
7,856 Posts
Sporo skrajnych opinii tu przeczytałem :lol:
Mnie się głównie nie podoba kadr - starałbym się, by w prawym górnym rogu rury inaczej "wychodziły" ze zdjęcia, by nie przycinać dolnej rury. O ile byłoby to w realu możliwe to rury powinny biec skośnie przez całe zdjęcie i poziomo na dole. Ale czy takie cuś byłoby tam możliwe? Nie wiem :(
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top