SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts
Joined
·
35,447 Posts
De ervaring leert helaas dat de opkomst van het forum bij dit soort dingen erg laag is, terwijl het juist extra interessant is... Ik snap niet zo goed waarom er voor dit soort dingen zo weinig interesse is hier...
 

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
Ik kom zaterdag uit de nachtdienst. Ik zal kijkuh of ik volsta met een paar uurtjes slaap. Mocht dat het geval zijn, dan bennik c'ker van de partij.
 

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Twee uitstekende verhalen en twee forumers, waaronder ikzelf. Het is blijkbaar makkelijker om een mening te hebben dan om er een te vormen. ...
 

·
Echt wel
Joined
·
766 Posts
Ik ben zaterdag nog naar een presentatie geweest van onder andere KCAP over het scheldeterrein in vlissingen.
Ik vond dat ze het beste plan hadden van de 3.
 

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Discussion Starter · #11 ·
@ Vloepkleedje: de torens in Nieuwegein zien er strak uit. In de hoofdvorm zijn het twee rechte torens, met een gevel die het meeste weg heeft van een metalen grid.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top