SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcia!

ZDJĘCIE ROKU 2017 - ELIMINACJE

1462 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  SoboleuS
10
Czas rozpocząć dziewiąte wybory zdjęcia roku w naszym konkursie foto.
Tym razem wybór będzie łatwiejszy, bo w roku 2017 odbyło się zaledwie 10 finałów. Jednak pomimo małego zainteresowania konkursem, uważam że poziom jest naprawdę wysoki i wybór wcale nie będzie taki prosty ;)
W związku z małą liczbą zdjęć eliminacje są tym razem jednoczęściowe, a w finale będzie tylko 5 zdjęć.

Oto wszystkich 10 zwycięzców finałów, ustawionych w kolejności chronologicznej.
Możecie głosować na dowolną ich liczbę a do wielkiego finału wejdzie 5 najpopularniejszych zdjęć.
Głosujemy przez dwa tygodnie czyli do 22 I włącznie.

1. Tablica Snellena
Autor: Redzio

2. Ptaszek na uwięzi
Autor: piotr71

3. Dziewczynka w różowej sukience
Autor: michal.j

4. Don't spit!
Autor: Sponsor

5. Mnich w Lublinie
Autor: Konstruktor

6. Płaszczyzn miasta przenikanie
Autor: jan_niezbedny

7. Szklana pułapka
Autor: hudy1

8. Jak to widzi komórka jajowa
Autor: Tomeyk

9. Każdy w swoją stronę
Autor: EGOista

10. Most do Beksińskiego
Autor: Yomeyk

See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top