SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

1 - 10 of 10 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,560 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Niestety na skutek ostatniej awarii forum, wszystkie głosy oddane w finale zostały bezpowrotnie utracone :eek:hno:
W związku z tym proszę wszystkich o ponowne głosowanie, i trzymajmy kciuki aby tym razem udało się doprowadzić finał do końca :)


Czas rozpocząć wielki finał głosowania na zdjęcie roku 2017!
Oto piątka zdjęć która w eliminacjach otrzymała najwięcej waszych głosów (w kolejności alfabetycznej) :
Głosujemy przez dwa tygodnie czyli do 19 III włącznie.

1. Jak to widzi komórka jajowa
Autor: Tomeyk

2. Mnich w Lublinie
Autor: Konstruktor

3. Most do Beksińskiego
Autor: Tomeyk

4. Płaszczyzn miasta przenikanie
Autor: jan_niezbedny

5. Szklana pułapka
Autor: hudy1

 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top