SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 13 of 13 Posts

·
.
Joined
·
3,250 Posts
Discussion Starter · #8 ·
A ja mielone lubię, nawet bardzo ;) Fasadyzm powiadasz... Wychodzę z założenia, że fasadyzm tylko w dobrej postaci, albo wcale. Jeszcze pewnie Ciebie zaskoczę, narazie szkolę warsztat i szukam.
 

·
o mój Śląsku
Joined
·
11,950 Posts
Nie takie perfekcyjne, po lewej została jedna kropeczka :)
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top