SkyscraperCity Forum banner

Zelfs Rotterdam heeft plattelandstrekjes

3359 Views 9 Replies 9 Participants Last post by  Sol
19
Waan je even lekker buiten de stad, met heerlijk fietsweer en prachtig groen, aan de Schulpweg en omgeving:

de stad lijkt verder weg dan ooit:


zeer kleine huisjes:
daar horen dieren bij:


molentje:


Een landhuis mag ook niet ontbreken:


See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 10 of 10 Posts
Mooi buurtje! Dicht bij Charlois, én een kasteeltje in de buurt (de Oliphant).

Moet best aangenaam zijn: in je schulp kruipen in je stulpje aan de Schulpweg.
Mooi! Ben er zelf nooit geweest. Zag het laatst wel van boven bij de Marathon.
Ik ben vaak in de Waalhaven geweest, maar niet eerder hier. Ben dan ook echt verrast door de beelden die deze mooie foto's tonen. Heel leuk omdat te zien. :eek:kay:

Misschien heeft Topaas mogelijk van dit gebied ook wel eens foto's gepost in zijn draadje over "De allermooiste Rotstad die er is", maar dat kan ik mij nu niet herinneren.
En nergens ben je op de Schulpweg hemelsbreed meer dan 500 meter van de Waalhaven. ;)
De route is denk ik vrij onbekend en daardoor ook lekker rustig.
Geweldig dat in een grote stad als Rotterdam nog zo'n buurtjes te vinden zijn. Ik had zo gelooft dat dit een dorpje in Holland was.
Leuk hoor. Serie had zomaar in een Zeeuws dorpje geschoten kunnen zijn, met al die dijkwoninkjes.
Verrassend en zo te zien zeer de moeite waard!
Mooi buurtje! Dicht bij Charlois, én een kasteeltje in de buurt (de Oliphant).

Moet best aangenaam zijn: in je schulp kruipen in je stulpje aan de Schulpweg.
Dat kasteeltje is natuurlijk niet Rotterdams. Wel mooi dat het daar nu staat.
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top