SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
13 Posts
Over bouwprojecten gesproken: het is lang stil geweest rond de watertoren in Zelzate. Lofting had de ambitieuze plannen deze om te bouwen naar appartementen.

Recent verscheen een artikel in het Nieuwsblad dat meldt dat het project finaal afgevoerd werd wegens te weinig interesse. Ik kan het helaas niet linken wegens te weinig posts. Kan iemand anders het er even op zetten? (tik in google "lofting zelzate" in en je komt er al snel op)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top