SkyscraperCity Forum banner

ZENICA | Зеница - IPF | U/C

36270 Views 142 Replies 27 Participants Last post by  ramboamadeus
Spoj orijenta i evropskih standarda gradnje: 18 miliona KM za novo zdanje IPF-a u Zenici


U Zenici bi ove godine trebala početi izgradnja nove zgrade Islamskog pedagoškog fakulteta koja će koštati ukupno 18 miliona maraka. Nakon što su obezbijeđeni lokacija, građevinska dozvola te dio sredstava potreban za početak radova, otvoren je međunarodni javni poziv za izbor izvođača radova.

Zuhdija Adilović, dekan ovog fakulteta, istakao je za eKapiju da je realizacija jedne od najvećih investicija na prostoru Zenice rezultat višegodišnjih napora da se nađe adekvatno prostorno rješenje za rad i razvoj IPF-a kojeg pohađa oko 800 studenata.

"Fakultet je trenutno smješten u jedan manji objekat koji smo uzeli od općine Zenica pod zakup. No, fakultet se vremenom razvio, osnovali smo dva nova odsjeka, pa je to bio razlog zašto smo odlučili da potražimo novo rješenje za smještaj fakulteta. Uspjeli smo dobiti lokaciju na vakufskom zemljištu u naselju Radakovo, gdje će se graditi objekat površine devet hiljada metara kvadratnih", navodi Adilović.

Nova zgrada imat će podzemni parking, učionice, kabinete za naučnoistraživački rad, veliki amfiteatar u središtu zgrade, hol sa fontanom koj će služiti i kao izložbeni prostor, restoran, biblioteku, te četiri apartmana za smještaj gostiju ili za izdavanje.

Za osmišljavanje koncepta buduće zgrade angažovan je jedan od najboljih projektantskih biroa u Zenici, biro Aksa na čelu sa arhitektom Zvjezdanom Turkićem. Namjera investitora je bila da sagrade objekat koji će svojom arhitekturom na jasan način oslikavati karakter ove obrazovne institicije te na taj način oplemeniti ukupnu sliku grada Zenice.

"Od samog početka imali smo smo jasnu viziju kakav objekat želimo sagraditi. To će biti spoj arhitekture orijenta i primjene najmodernijih evropskih standarda u gradnji, a čime ćemo zadovoljiti kriterije ljepote i funkcionalnosti. Primjera radi, veliki trud smo uložiti u osmišljavanje krova u obliku velike providne kupole u kojoj će se primjeniti najnovija tehnologija u ovoj oblasti, tzv. solarne tube", objašnjava Adilović.

On ističe da će ovo ujedno biti prva zgrada Univerziteta u Zenici, koja je namjenski napravljena u obrazovne svrhe.

Nosilac ovog projekat jeste Islamska zajednica BiH, koja će putem donatora iz islamskog svijeta osigurati novac za realizaciju projekta. Fakultet bi u nove prostorije trebao preseliti 2014. godine.

bron:www.ekapija.ba
See less See more
1 - 20 of 143 Posts
pokazi nam render :)
super izgleda objekat nadam se da nece usrati na kraju
Ja se nadam da se nece odvuci u nedogled i prije kraja. Buduci da je nacin finansiranja donacije, brzina izgradnje mi se cini prilicno nepredvidiva. Nadam se da je informacija , koju sam nedavno procitao ovdje na forumu, da su sredstva vecim dijelom vec obezbjedjena -tacna.

Negativan primjer ovog nacina finansiranja je kompleks Sultan Ahmedove dzamije u samom centru grada koji vec par godina stoji nedovrsen.

Ocekujem danas neke slike lokacije ,pa da imamo bolju sliku buduceg mjesta gradnje.
See less See more
Koje odgovorni projektant, zapravo arhitekt?
Koje odgovorni projektant, zapravo arhitekt?
U otvorenju theme sve pise:

"Za osmišljavanje koncepta buduće zgrade angažovan je jedan od najboljih projektantskih biroa u Zenici, biro Aksa na čelu sa arhitektom Zvjezdanom Turkićem. Namjera investitora je bila da sagrade objekat koji će svojom arhitekturom na jasan način oslikavati karakter ove obrazovne institicije te na taj način oplemeniti ukupnu sliku grada Zenice."
See less See more
thx za info
Lokacija IPF-a. Naselje Radakovo, kraj Bijele Dzamije.

See less See more
Obecao sam par slika lokacije buduceg gradilista IPF-a u Radakovu , pored Bijele dzamije i M17.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.
See less See more
7
Ovaj prostor je bas bezveze ovakav kakav je. Dobra lokacija za IPF :)
Dat ce ovom naselju veliko osvjezenje :cheers:
Slazem se. Malo ce se kultivisati ovaj dio, a plus "produziti" grad, u smislu da su neke bitne institucije izvan uzeg centra...posebno ce se fino uklopiti pored dzamije.
Da, sigurno da ce uljepsati ovaj dio grada. Zgrada izgleda monumentalno, nadati se da nece biti problema sa finansiranjem i da se konacno nece pretjerano odstupati od projekta. Inace je zemljiste vakufsko pa je logicno da se dosad tu nista nije izgradilo (osim Bijele dzamije).
Jedva cekam pocetak radova jer su pocetna sredstva sudeci po clanku vec obezbjedjena.

Inace , mislim da u skorijoj buducnosti mozemo ocekivati nove PSO u Radakovu, za pocetak na zemljistu Komrada.
See less See more
Nekako onaj dio zemljista izgleda premal za IPF... Sumnjivo je da ce tamo moci napraviti tako nesto... ili ove slike sa projekta malo varaju.
Cini ti se, mjesta ima vise nego dovoljno...
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 914-2-3-1-1/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
Kontakt osoba: dr. Zuhdija Adilović, dekan Fakulteta
Adresa: JURAJA NAIDHARTA 15
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218011780008
Telefon: 032402919
Faks: 032402785
Elektronska pošta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): ipf.unze.ba

I.2. ADRESA za dodatne informacije
Kao pod I.1

I.3. ADRESA za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1

I.4. ADRESA za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1

I.5. VRSTA ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o javnoj nabavci radova putem ograničenog postupka sa
predkvalifikacijom na izgradnji zgrade Islamskog pedagoškog
fakulteta u Zenici-Međunarodni tender
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet ugovora je javna nabavka radova na izgradnji zgrade
Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici na lokalitetu Novo
Radakovo.Detaljan opis radova nalazi se u Projektnoj
dokumentaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.Dobavljač sa kojim se potpiše ugovor izvodit će
radove u obimu,prema dinamici i rokovima koje se dogovore, a u
zavisnosti od obezbjeđenja sredstava od strane ugovornog organa.

II.5. UKUPNA količina ugovora ili obim ugovora
Izgradnja zgrade Fakulteta ukupne površine 9000 m2
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
16.000.000,00

II.6. MJESTO isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Zenica, ulica Bistua Nova na dijelu parcele označenoj kao
k.č.n.p. 1050/2
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do kraja 2015.god.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
I
II.2. DA LI se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dobavljač sa kojim se potpiše ugovor, radove će izvoditi u obimu,
prema dinamici i rokovima koje se dogovore, a sve u zavisnosti od
obezbjeđenja finansijskih sredstava od strane dobavljača.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa članovima 22-26.ZJN BiH,dobavljači trebaju
ispunjavati sljedeće uslove:
a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana
23.Zakona,
b) da su registrovani za obavljanje djelatnosti u relevantnim
sudskim registrima
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom
25. Zakona, dobavljači dobavljači moraju ispunjavati minimalno
sljedeće uslove:
a) da ima kapital preduzeća minimalno 10 000 000 KM
b)da je u 2010 i 2011.god. , ili ako je vrijeme osnivanja kraće od
dvije godine ostvario bruto prihod minimalno 15 000 000 KM,
c) da u posljednjih 6 mjeseci računi nisu bili blokirani
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači moraju
ispuniti sljedeće minimalne uslove:
A) Obrazovne i stučne kvalifikacije zaposlenika, posebno onih koji
su nadležni za realizaciju ugovora:
1. diplomirani inžinjer građevine, sa položenim stručnim ispitom, 2
izvršioca,
2.diplomirani inžinjer arhitekture, sa položenim stručnim ispitom, 1
izvršioc
3.diplomirani inžinjer elektrotehnike, sa položenim stručnim
ispitom,2 izvršioca,
3.diplomirani inžinjer mašinstva, sa položenim stručnim ispitom iz
mašinstva, smjer KGH tehnika,2 izvršioca
4.da ima minimalno zaposlenih 80 radnika.
B) Profesionalne sposobnosti ponuđača dokazuju se ranije
realizovanim projektima izvedenih radova iz oblasti
građevinarstva-visokogradnje u periodu 2007-2011.god. i to:
1.iskustvo u izvođenju zemljanih, armirano-betonskih i
hidroizolaterskih radova na najmanje jednom ugovoru izgradnje
objekta čija je površina minimalno 5000 m2,
-da ima realizovana dva ugovora čija kompleksnost je slična
radovima koji se odnose na ponuđeni ugovor u vrijednosti od po
minimalno 1 500 000 KM.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA postupka
Ograničeni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Najniža cijena, učešće:85,00 %
2. Najduži rok plaćanja( izražen u mjesecima), učešće:10,00 %
3. Najkraći rok izvršenja usluge, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 12.7.2012. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 150 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 14:00

Mjesto: Juraja Neidharta 15 Zenica, sjedište Fakulteta

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknada za podizanje tenderske dokumentacije može se uplatiti na
JRT Ze-do kantona br.:1340100000001672,vrsta prihoda
722631,općina 103 budžetska organizacija 2204004, poziv na
broj:0500198707 svrha uplate: Naknada za tendersku
dokumentaciju

bron.www.ekapija

Bas me zanima da li se iko javio na ovaj tender, uslovi mi izgledaju prilicno rigorozni...
See less See more
^^ Ovo znaci da je vec odabran izvodjac?
1 - 20 of 143 Posts
Top