SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
199 Posts
Discussion Starter · #1 ·
15.03-15.04.2021
Modernizacja Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu

Burmistrz Miasta Zgorzelec zaprasza mieszkańców Zgorzelca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji modernizacji obiektów tworzących zgorzeleckie Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Maratońskiej.
Konsultacje społeczne koncepcji „Modernizacji Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu” prowadzone są na podstawie Zarządzenia nr 413/34/21 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 5 marca 2021r.

CEL KONSULTACJI


Od wielu lat mówi się, że liczący ponad 30 lat zgorzelecki kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Maratońskiej wymaga modernizacji. To kosztowna inwestycja, jednak jeśli chcemy dalej cieszyć się posiadaniem basenu krytego, musimy podjąć wyzwanie. Podczas lutowej sesji Rady Miasta Zgorzelec radni wyrazili zgodę na sprzedaż 75% udziałów Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej szczecińskiej spółce SEC. Burmistrz poinformował, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na modernizację basenu krytego przy ul. Maratońskiej.

Koncepcja modernizacji, którą przez najbliższy miesiąc będziemy z Państwem konsultować, to punkt wyjścia do rozmowy o proponowanych zmianach, których zakres jest bardzo szeroki. Opracowanie zakłada wprowadzenie do tego miejsca nowych elementów, które zmienią funkcjonalność obiektu. Chcemy też, aby w jego otoczeniu powstała strefa aktywności. Modernizacja ma unowocześnić to miejsce tak, aby zapewnić mieszkańcom rekreację na dobrym poziomie. Zależy nam na Państwa opiniach, wnioskach i uwagach. Jako przyszli użytkownicy możecie pomóc przygotować nam założenia do projektu. Temu właśnie służą konsultacje, do udziału w których gorąco zachęcamy!

FORMY I TERMIN KONSULTACJI

Konsultacje rozpoczną się 15 marca i potrwają do 15 kwietnia 2021r. Poprowadzimy je wspólnie z Centrum Sportowo-Rekreacyjnym za pośrednictwem konsultacyjnej platformy dostępnej na stronie internetowej pod adresem: konsultacje.zgorzelec.eu oraz aplikacji TransparentneJST (do pobrania w sklepach GooglePlay i AppStore )

Tych, którzy wolą przekazać nam swoje uwagi w formie tradycyjnej, papierowej ankiety zapraszamy po jej formularz do Punktu Obsługi Interesanta w siedzibie urzędu miasta. Będzie tam można także zapoznać się z kompletem materiałów dotyczących planowanych zmian.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty ich zakończenia.

Modernizacja Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu

Stan techniczny powstałego w 1986 roku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego stale się pogarsza. Wypracowana koncepcja jego gruntownej modernizacji zakłada, że ten wysłużony obiekt zyska nowe funkcje oraz stanie się bardziej nowoczesny i atrakcyjny dla mieszkańców Zgorzelca.

Plan kompleksowych prac przewiduje stworzenie:
 • krytego kompleksu basenowego,
 • budowę letniego kąpieliska w miejscu dotychczasowej hali sportowej,
 • wyodrębnienie przestrzeni dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • budowę dużego parkingu oraz wkomponowanie w otoczenie obiektu zielonej strefy relaksu.
Całość będzie stanowiła nowoczesną bryłę - nie tylko architektoniczną, ale również technologiczną, stworzoną na bazie istniejącej już konstrukcji.

Nowoczesny kompleks basenowo-rekreacyjny

Wypracowana koncepcja przewiduje:
 • powiększenie istniejącego basenu krytego do 8 torów pływackich
 • głębokość basenu wyniesie od 1,22m do 2,02m
 • wybudowanie w miejscu obecnego brodzika strefy rekreacji, którą będą tworzyć:
  • wodny plac zabaw z zamontowaną dwupoziomową konstrukcją, zjeżdżalnią i tunelem wodnym
  • elementy służące do zabawy: armatki wodne, jeżyki i drzewa
 • budowę nowej zjeżdżalni rurowej
 • montaż 3. wanien z hydromasażem, czyli tzw. jacuzzi.
Do budynku pływalni przylegać będzie zewnętrzny wodny plac zabaw dostępny w sezonie letnim.
Modernizacja obejmie również budowę nowoczesnego saunarium z sauną parową i sauną suchą ze strefą wypoczynku. Do saunarium będzie można wejść bezpośrednio z hali basenowej. Zostanie ono połączone z sauną zewnętrzną, która będzie ulokowana na obecnym patio.
Przebudowa basenu krytego to nie tylko zmiana wyglądu i rozszerzenie jego funkcjonalności, ale także duży skok technologiczny. Zmianie ulegnie dotychczasowa konstrukcja budynku, systemy uzdatniania i filtracji wody, klimatyzacji pomieszczeń oraz oświetlenia basenów.

Zamiast hali - otwarte kąpielisko

Koncepcja modernizacji CSR zakłada, że w miejscu obecnej hali sportowej wybudowane zostanie kąpielisko letnie składające się:
 • 2 niecek basenowych - dużej o wymiarach 12,5 x 40 m i małej o wymiarach 15 x 15 m.
 • części rekreacyjnej z 3. zjeżdżalniami, brodzikiem, plażą oraz placem zabaw dla najmłodszych.
Bardziej funkcjonalne patio

Oprócz sauny zewnętrznej na obecnym patio zaplanowano:
 • nową, większą od obecnej, siłownię
 • 2 boiska do squasha
 • strefę szatni, przebieralni i sanitariów
 • zaplecze socjalno-biurowe dla obsługi obiektu.
Nowa siedziba biblioteki miejskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu to jedna z najstarszych instytucji kulturalno-oświatowych w naszym mieście, a więc bardzo ważne dla mieszkańców Zgorzelca miejsce. Od 1946r. siedzibą biblioteki jest zabytkowa XIX-wieczna kamienica przy ul. Bohaterów Getta, gdzie w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 250 m² mieszczą się oddział dla dzieci i młodzieży, oddział dla dorosłych, czytelnie i stanowiska internetowe.
Główne problemy z jakimi boryka się biblioteka to:
 • zbyt mała w stosunku do potrzeb powierzchnia, która mocno ogranicza możliwości eksponowania, przechowywania i udostępniania w nowoczesny, funkcjonalny sposób zasobów rosnącego z roku na rok księgozbioru
 • bariery architektoniczne: schody, wąska klatka schodowa, ciasne pomieszczenia, które utrudniają osobom niepełnosprawnym dostęp do zasobów bibliotecznych i korzystanie z nich na miejscu.
W 2016r. Rada Miasta Zgorzelec na wniosek burmistrza Rafała Gronicza przyjęła zadanie „Multicentrum przy ul. Traugutta w Zgorzelcu”. Ze względu na wysokie koszty związane z przebudowaniem starej hali sportowej przy ul. Traugutta na nowoczesne multicentrum, w którym mieścić by się miała nowa siedziba biblioteki, realizacja opracowanej koncepcji uzależniona była od pozyskania dofinansowania lub dotacji. Wg szacunków na 2017r. koszt przekształcenia hali w nowoczesne multicentrum z biblioteką i multimediami opiewał na kwotę 18,8 mln zł. To kwota zbyt wysoka, aby miasto mogło samodzielnie podjąć się realizacji zadania. Mimo poszukiwań nie udało się znaleźć żadnego programu, z którego możliwe byłoby pozyskanie pieniędzy na ten cel. Stąd pomysł, aby przy okazji modernizacji CSR rozszerzyć funkcjonalność obiektu o bibliotekę.
Opracowana na potrzeby modernizacji CSR koncepcja przewiduje wykorzystanie powierzchni nad patio i usytuowanie biblioteki na piętrze. Łączna powierzchnia użytkowa jaką w ten sposób można uzyskać jest o 6 razy większa od tej, którą biblioteka dysponuje obecnie i pomieściłaby ponad 100 tys. woluminów !!!
Nowa siedziba biblioteki to wygodne i nowoczesne wnętrze, w którym ulokowano by:
 • dział zbiorów dla dorosłych,
 • działu zbiorów dla dzieci i młodzieży,
 • mediatekę
 • czytelnię
 • nowoczesną salę konferencyjną na 100 osób.
Więcej gastronomii

Koncepcja zakłada rozszerzenie i zmodyfikowanie oferty gastronomicznej obiektu, na potrzeby której zostaną wydzielone dwie strefy:
 • „mokra” – dla Klientów korzystających z pływalni, dostępna bez potrzeby wychodzenia z hali basenu
 • „sucha” – dla Klientów odwiedzających centrum, ale niekorzystających z pływalni, dostępna od strony holu.
Dla obu stref przewidziano powstanie tarasów.

Infrastruktura przyjazna środowisku

Celem proponowanej modernizacji CSR-u jest stworzenie technologicznie nowoczesnego obiektu, który w mniejszym stopniu niż obecnie będzie oddziaływał na środowisko. Budynek CSR zostanie wyposażony w:
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • pompy ciepła,
 • system odzyskiwania wody deszczowej oraz wody wykorzystywanej do oczyszczania filtrów basenowych tzw. popłuczyn.
Na terenie przed basenem planowane jest utworzenie strefy aktywności z elementami małej architektury oraz terenami zielonymi, co korzystnie wpłynie na estetykę, ale też poprawi jakościowo przestrzeń miejską przy obiekcie.

Większy parking

Zakładany projekt zapewnia możliwość wygodnego i bezpiecznego dotarcia do kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Zaplanowany został zupełnie nowy rozkład miejsc postojowych dla pojazdów. Dzisiaj przeszkadzają one pieszym i rowerzystom niejednokrotnie blokując główne wejście do budynku.
Zgodnie z przedstawioną koncepcją centrum posiadałoby:
 • parking na ponad 200 miejsc postojowych dla samochodów, busów i autobusów, nieco oddalony od obiektu, ale wygodny i pojemny
 • strefę „tylko dla wysiadających” przy wejściu głównym
 • urządzony przed budynkiem parking dla rowerów połączony ze ścieżką rowerową dla osób dojeżdżających do centrum rowerem i hulajnogą.
Modernizowany obiekt ma zapewnić maksymalną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Będzie posiadał rampy i windy oraz wejścia, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, toalety i parking dostosowane do osób o szczególnych potrzebach.

1314447


1314449


1314450


1314453


1314456


1314459


1314460


1314463


1314464


1314466


1314467


1314469


1314470


1314471
za: Konsultacje JST
 

Attachments

·
Registered
Joined
·
199 Posts
Discussion Starter · #2 ·
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top