SkyscraperCity banner

1 - 20 of 420 Posts

·
Trybunał Stanu
Joined
·
6,815 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
1.Budowa Centrum Przesiadkowego

Wykonawca został wybrany, więc zakładam temat. To będzie duża inwestycja, w centrum miasta i pewnie większość z nas siłą rzeczy będzie robiła zdjęcia przechodząc obok - to mój drugi argument za wydzieleniem jej z ogólnego tematu inwestycji. Co wiemy na dziś?

Skanska wybuduje nam centrum przesiadkowe. Będzie kosztowało prawie 20 mln zł

Miejski Zakład Komunikacji ogłosił zwycięzcę przetargu na projekt i budowę centrum przesiadkowego, które znajdzie się w rejonie ulic Dworcowej, Sulechowskiej i Bema. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Skanska - blisko 20 mln zł. Centrum powstanie w marcu 2018 r.
Do przetargu, ogłoszonego przez MZK w Zielonej Górze, zgłosiły się trzy firmy: Skanska, Exalo Drilling i Budimex. Najtańszą ofertę przedstawiła Skanska, która zadeklarowała zrealizowanie prac za niecałe 20 mln zł brutto. Exalo Drilling wyceniła je na 20,6 mln zł, a Budimex na 23,4 mln zł.
Inwestycja zostanie w 75 proc. sfinansowana z pieniędzy unijnych, w ramach projektu UE „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”. Projekt zakłada również m.in. zakup nowych autobusów, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych oraz przebudowę zajezdni.

Otwarcie za rok w marcu

Centrum będzie gotowe pod koniec marca 2018 r. MZK określił w przetargu, że musi to nastąpić do 31 maja 2018 r., ale Skanska zadeklarowała skończenie robót 10 tygodni przed terminem.
Kryteriami wyboru oferty były: cena (60 proc.), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20 proc.), wydłużenie okresu gwarancji (10 proc.) i skrócenie czasu wykonania prac (10 proc.). W łącznej punktacji Skanska uzyskała 100 pkt, Exalo Drilling 80, a Budimex 74.

W założeniu jak w Holandii

Centrum przesiadkowe znajdzie się w rejonie ulic Dworcowej, Sulechowskiej i Bema, w miejscu obecnego centrum obsługi klienta MZK. Ma być wzorowane na tym, które znajduje się w holenderskim Helmond – mieście partnerskim Zielonej Góry.
Nowy obiekt będzie obejmował stanowiska postojowe dla autobusów, punkty do ich szybkiego ładowania (chodzi o pojazdy elektryczne, MZK 1 lutego ogłosił przetarg za ich zakup), a także plac manewrowy. Znajdą się w nim również centrum obsługi klienta MZK oraz zaplecze socjalne dla kierowców i pracowników zakładu.

Z centrum prosto do pociągu

Całe centrum przesiadkowe będzie zadaszone i połączone tym zadaszeniem z peronami dworca kolejowego PKP – mówi Barbara Langner. Powstanie też kładka dla pieszych, która będzie łączyła centrum z wiaduktem przy ul. Sulechowskiej.
W związku z budową centrum, przy ul. Bema powstanie nowe rondo. Przebudowane będzie też istniejące rondo im. Maćkowiaka. Przy hali dworca oraz obok zakładu Lumel zostaną zbudowane parkingi. (...)
Źródło
Wizualizacja:


Jeśli uważacie, że coś powinno znaleźć się jeszcze w pierwszym poście dajcie znać. Ja w wolnym czasie poszukam plików .jpg z innymi rzutami wizualizacji, no chyba że ktoś je ma to niech podrzuci. Podepnę.

WAŻNE:
Zostawmy ten wątek tylko do dyskusji o budowie i o tym co się na niej dzieje. Zasadność Centrum w takiej czy innej formie oraz pomysły co z tym ew. zrobić zostawmy w wątku o komunikacji w trójmieście.

2. Przebudowa zajezdni:
Wykonawca wykona prace polegające m.in.:
-budowie wewnętrznego, zamkniętego układu komunikacyjnegom.in. z miejscami do szybkiego i wolnego ładowania autobusów elektrycznych;
-przebudowie istniejącejinfrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji i budowy nowej infrastruktury technicznej niezbędnejdo prawidłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego;
-rozbiórce i demontażu istniejących obiektówznajdujących się w obszarze inwestycji i kolidujących z planowanymi zmianami;
-zagospodarowaniu terenu(m.in. mała architektura, zieleń);
-budowie stacji obsługi MZK; budowie zadaszenia placu postojowego taboruautobusowego;
-remoncie i przebudowie budynku administracyjnego; remoncie i przebudowie budynku stacjipaliw oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Wymaganiach Zamawiającego.

Wartość netto 42 mln PLN. Czas na składanie ofert do 30.03.2017 19.04.2017 do 10:00. Kryteria oceniania: Cena (60%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizcji zamówienia (20%) oraz skrócenie czasu wykonania (max. do 10 tygodni) (20%).

Podsumowując zburzone zostaną wszystkie budynki, poza administracyjnym, który zostanie wyremontowany oraz w pełni przystosowany dla niepełnosprawnych. Zajednia będzie miała 85 miejsc zadaszonych (w tym 24 dla przegubowców), oraz 12 otwartych przeznaczonych dla spalinowych solówek.
Umowę podpisano 5 lipca. Termin realizacji 22 maja 2018.

3.Budowa stacji ładowania
Stacje ładowania, prądem stałym o mocach wyjściowych 400-800kW na pętlach. Stacje wolnego ładowania o mocach 40-80kW oraz 400kW na terenie zajezdni. Stacje zostaną wybudowane na następujących pętlach: Batorego, Os. Leśne, Wrocławska, Os. Śląskie, Botaniczna, Jędrzychów, Wyspiańskiego, Bema, Zawadzkiego "Zośki", Chynów i Wyczółkowskiego.

Funkcjonalność stacji ładowania oraz podstawowe parametry techniczne
-Stacje ładowania zostaną zbudowane w 3. wariantach mocy wyjściowej w zależności od ilości stanowisk ładowania:
a) W przypadku systemu ładowania z 2 stanowiskami ładowania - 400 kW
b) W przypadku systemu ładowania z 3 stanowiskami ładowania - 600 kW
c) W przypadku systemu ładowania z 4 stanowiskami ładowania - 800 kW
-Stacje ładowania będą posiadały dwa tryby pracy:
a) tryb ładowania podstawowego (z nominalnymi mocami ładowania 200 kW na każdym stanowisku ładowania),
b) tryb ładowania rezerwowego (z możliwością zwiększenia mocy ładowania pomiędzy poszczególnymi stanowiskami ładowania do 400kW z rozdzielczością minimum 10050 kW z możliwość zwiększenia mocy ładowania z 200 kW do 400 kW)
c) aby nie przekroczyć mocy znamionowych stacji ładowania, w przypadku pracy w trybie ładowania rezerwowego na dedykowanych stanowiskach ładowania, na pozostałych stanowiskach ładowania moc wyjściowa musi zostać odpowiednio ograniczona,
-możliwość zwiększania mocy na stanowiskach ładowania, pracujących w trybie ładowania rezerwowego, będzie realizowana na polecenie z systemu nadzoru w przypadku, konieczności skrócenia czasu ładowania,
-Zasilanie stacji ładowania: 3x400 VAC, 50 Hz.
-Sprawność stacji ładowania: ≥ 93%.
-Wartość współczynnika mocy wyjściowej (PF)≥0,98.
-Nominalna moc wyjściowa na każdym stanowisku ładowania musi zostać osiągnięta od napięcia ładowania maksymalnie 500 VDC.
-Napięcie ładowania (wyjściowe) w zakresie 200 – 800 VDC.
-Chłodzenie naturalne albo wymuszone – cieczą lub powietrzem.
-Stacja ładownia musi posiadać separację galwaniczną wyjścia względem wejścia.
-Stacja ładowania musi posiadać pomiar energii wyjściowej, zużytej bezpośrednio do ładowania autobusów dla każdego stanowiska ładowania osobno.
-Stacja ładowania musi posiadać pomiar całkowitej energii zużytej w wyniku funkcjonowania dla całej stacji ładowania.
-Zakres temperatur pracy: -25⁰C do +45⁰.
-Stacja ładowania, na wypadek awarii lub remontu sieci zasilającej, musi posiadać możliwość zasilania z zewnętrznego, awaryjnego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Stacja ładowania w tym zakresie musi posiadać wprowadzone złącze przyłączeniowe agregatu oraz układ odłączania stacji ładowania od sieci zasilającej, zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa.
-Stacja ładowania musi zapewniać wszystkie wymagane prawem normy bezpieczeństwa.
-System ładowania musi posiadać ograniczenie w poborze mocy z sieci dostawcy energii elektrycznej do wielkości mocy zamówionej
-Stacja ładowania musi posiadać modem GSM minimum 3G z wolnym dostępem wszystkich krajowych operatorów telefonii komórkowej (bez sim-lock’a) oraz gniazdo Ethernetowe RJ45.
-Stacja ładowania musi posiadać możliwość komunikacji on-line z zewnętrznymi systemami nadzoru i przekazywać następujące parametry w czasie rzeczywistym:
a) status: wolny, ładowanie, awaria, wyłączone zasilanie,
b) ID pojazdu, SOC (State of Charge) baterii oraz przewidywany zasięg możliwy do przejechania na aktualnym stanie baterii,
c) moc chwilową, pobieraną przez autobus,
d) energię pobraną przez dany autobus w trakcie ładowania,
e) energię pobraną przez całą stację ładowania,
f) godzinę rozpoczęcia, zakończenia oraz czas ładowania każdego autobusu,
g) pomiar temperatury zewnętrznej,
h) pomiar temperatury oraz wilgotności wewnątrz urządzenia;
-Stacja ładowania musi mieć możliwość zarządzania mocą z poziomu zewnętrznego systemu nadzoru:
a) start/stop/pauza ładowania,
b) ograniczenie maksymalnej mocy ładowania,
c) zwiększenie mocy ładowania.

Wyciąg z następnych wymgań:
-Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, gniazdo złącza pantografowego uniemożliwi rozłączenie autobusu w trakcie procesu ładowania.
-Wykonywanie pracy elementów ruchomych pantografowego złącza ładowania, w tym np. podnoszenie lub opuszczanie wtyku złącza pantografowego w autobusie, blokowania wtyku ładowania w gnieździe ładowania itp. Może odbywać się wyłącznie po zatrzymaniu lub w trakcie postoju autobusu na stanowisku ładowania.
-Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania oraz po zabezpieczeniu, uniemożliwiającym rozłączenie wtyku z gniazdem pantografowym w trakcie ładowania.
-Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stacji ładowania.
-Zastosowane złącze pantografowe musi umożliwiać:
a) ładowanie autobusu niezależnie od kierunku pojazdu (możliwość podjazdu z dwóch przeciwnych kierunków),
b) tolerancję podjazdu autobusu minimum +/- 650 mm (przód/tył) oraz +/- 350 mm (lewo/prawo),
c) tolerancję przyklęku autobusu oraz nierównoległości płaszczyzn jezdni do gniazda złącza pantografowego, umożliwiającej proces ładowania: +/- 6⁰,
d) tolerancję nierównoległości podjazdu autobusu względem krawędzi stanowiska ładowania, umożliwiającej proces ładowania:+/-30⁰,
e) stopień ochrony przewodów oraz elementów gniazda ładowania będących pod napięciem minimum IP42,
-dodatkowe styki AC (3x400 V + N + PE(wspólne), 63A) – zasilanie dodatkowe urządzeń pokładowych autobusu. W trakcie poboru energii przez autobus ze styków AC, stacja ładowania powinna automatycznie zmniejszyć moc ładowania, tak, aby nie przekroczyć znamionowej mocy wejściowej.
-Proces podłączenia autobusu do stanowiska ładowania oraz rozpoczęcie procesu ładownia, licząc od momentu dojazdu autobusu do stanowiska ładowania, nie może być dłuższy niż 15 sekund.
-Uzyskanie pełnej mocy ładowania, licząc od momentu zainicjowania startu ładowania przez kierowcę autobusu, musi zostać osiągnięte w czasie nie dłuższym niż:
a) 30 sekund dla trybu ładowania podstawowego,
b) 60 sekund dla trybu ładowania rezerwowego.
-Zakończenie procesu ładowania, rozłączenie złącza pantografowego oraz gotowość autobusu do odjazdu, licząc od momentu zakończenia ładowania muszą zostać osiągnięte w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.
-Stacje ładowania powinny posiadać modułową budowę, maksymalna wielkość modułu 15 kW, aby uszkodzenie któregokolwiek modułu jedynie ograniczyło moc ładowania, a nie wykluczyło ładowarki z użycia. O uszkodzeniu modułu system telemetryczny informuje nadzór wystawiając alarm z odpowiednim komunikatem.
-Stacje ładowania muszą być przygotowane do zainstalowania w przyszłości stacjonarnych, buforowych magazynów energii w postaci baterii akumulatorów.
-Każda stacja ładowania musi być skonfigurowana i wyposażona w taki sposób, aby umożliwić ładowanie autobusu mocą wyjściową przynajmniej 200 kW na przynajmniej jednym stanowisku ładowania, bezpośrednio z doinstalowanych w przyszłości magazynów energii.Wymagania dla stacji w zajezdni:
-Stacje ładowania zostaną zbudowane w układzie 25 sztuk o mocy wyjściowej po 80 kW, podziałem na dwa stanowiska ładowania po 40 kW oraz 3 mobilnych(przewoźnych) stacji wolnego ładowania dostarczonych do Zamawiającego
-Stacje ładowania będą posiadały dwa tryby pracy:
a) tryb ładowania podstawowego (z mocami ładowania 40 kW na każdym stanowisku ładowania),
b) tryb ładowania rezerwowego (z możliwością wykorzystania jednego stanowiska mocą 80 kW).
-Zasilanie stacji ładowania: 3x400 VAC, 50 Hz.
-Sprawność stacji ładowania: ≥ 93%.
-Wartość współczynnika mocy wyjściowej (PF)≥0,98.
-Nominalna moc wyjściowa na każdym stanowisku ładowania musi zostać osiągnięta od napięcia ładowania maksymalnie 500 VDC.
-Napięcie ładowania (wyjściowe) w zakresie 200 – 800 VDC.
-Zastosowane złącza do ładowania autobusów CCS (Combo 2) 200 A, o długości minimum 4 metry, wyposażone w styki AC 3 x 400 V/32A zasilane bezpośrednio z punktu przyłączenia stacji, w celu zasilania dodatkowych odbiorników w autobusie w trakcie ładowania.
-Chłodzenie naturalne albo wymuszone – cieczą lub powietrzem.
-Stacja ładowania musi posiadać separację galwaniczną wyjścia względem wejścia.
-Stacja ładowania musi posiadać pomiar energii wyjściowej zużytej bezpośrednio do ładowania autobusów dla każdego stanowiska ładowania osobno.
-Stacja ładowania musi posiadać pomiar całkowitej energii zużytej w wyniku funkcjonowania (dla całej stacji ładowania).
-Stacja ładowania musi posiadać rezerwowe gniazdo 3x400V/125A umożliwiające podłączenie mobilnych stacji ładowania.
-Zakres temperatur pracy: -25°C do +45°C.
-Stacja ładowania, na wypadek awarii lub remontów sieci zasilającej, musi posiadać możliwość zasilania z zewnętrznego awaryjnego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego.
Zamawiający wymaga aby funkcjonalność stacji szybkiego ładowania była analogiczna jak na pętlach autobusowych. Zasilanie stacji szybkiego ładowania na terenie Zajezdni MZK z sieci nn.

Zabudowa i konstrukcja stacji wolnego ładowania:
-Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia.
-Stopień szczelności IP 44 (minimum).
-Każda stacja wolnego ładowania będzie obsługiwała dwa stanowiska ładowania. Stanowiska ładowania będą znajdowały się po dwóch stronach stacji ładowania w zbliżonych odległościach (wykonanie cokołów betonowych pod ładowarki należy do obowiązków Generalnego Wykonawcy robót budowalnych przeprowadzanych w ramach osobnego postępowania pn. „Przebudowa Zajezdni MZK).
-Ze względu na ograniczoną ilość miejsca przeznaczoną do instalacji stacji ładowania maksymalne gabaryty wynoszą: 1800 x 700 x 600 (wys. X dł. X szer.)
-sygnalizację świetlną umożliwiającą kierowcy autobusu odczytanie stanu pracy stanowiska ładowania (zielony stały- gotowy do ładowania, zielony przerywany – oczekuje na podjazd autobusu, żółty – ładowanie, czerwony – wyłączony z użytkowania/awaria). Z możliwością regulacji natężenia oświetlenia w zależności od pory dnia, roku oraz warunków pogodowych. Szczegółowy schemat sygnalizacji stacji ładowania powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
-Stacja ładowania musi dodatkowo posiadać sygnalizację dźwiękową na wypadek awarii lub nieplanowego rozłączenia ładowania autobusu.
-Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania oraz zablokowaniu mechanicznym, uniemożliwiającym rozłączenie w trakcie ładowania.
-Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stacji ładowania.

Dodatkowo stacje mają mieć system zliczania ile energii przekazano do każdego autobusu wysyłać to do centrali, informować o swoim stanie oraz pewnie coś jeszcze co pominąłem.

Termin składania ofert: 12 24 kwietnia 2017.
 

·
Banned
Joined
·
15,355 Posts
Mam nadzieję, że skoro będzie to wyglądało jak na wizualizacji powyżej, to będzie tam poczekalnia - i będzie ona otwarta nawet po godzinach urzędowania punktu obsługi pasażera. Chodzi mi właściwie o zimne miesiące.
 

·
Registered
Joined
·
7,079 Posts
Choć uważam, że to całe centrum przesiadkowe nie ma sensu i jest stratą kasy, to jego budowa jest faktem i cieszę się, że wątek powstał i będę mógł śledzić, w jakim kierunku to zmierza.
 

·
stuprocentowy mańkut
Joined
·
3,933 Posts
Wiadomo kiedy wykonawca wejdzie na plac budowy, tzn. zacznie się coś dziać.
Rozumiem że dotychczasowy budynek idzie do rozbiórki
 

·
Fotorelator kolejowy
Joined
·
4,606 Posts
Jeżeli masz na myśli okrąglak MZK to tak idzie do rozbiórki.
 

·
Registered
Joined
·
3,217 Posts
Mam nadzieję, że skoro będzie to wyglądało jak na wizualizacji powyżej, to będzie tam poczekalnia - i będzie ona otwarta nawet po godzinach urzędowania punktu obsługi pasażera. Chodzi mi właściwie o zimne miesiące.
Zaplanowano 2 poczekalnie (44 + 26 m2). Co do godzin otwarcia to pokaże życie.

Wiadomo kiedy wykonawca wejdzie na plac budowy, tzn. zacznie się coś dziać.
Rozumiem że dotychczasowy budynek idzie do rozbiórki
Nie wdając się zbytnio w szczegóły wykonawca ma 8 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych i pozyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do zrealizowania prac.
 

·
Trybunał Stanu
Joined
·
6,815 Posts
Discussion Starter #7
Umowa podpisana. Wygląda na to, że wejdą na plac budowy 2 listopada, czyli mają 4,5 miesiąca na budowę.
Umowa ze Skanską podpisana. Będzie przesiadka za grube miliony
W środę w zielonogórskim urzędzie miasta doszło do podpisania umowy między MZK a firmą Skanska. Za prawie 20 mln zł wybuduje ona w okolicy dworca PKP centrum przesiadkowe. Obiekt ma być gotowy do końca marca przyszłego roku.

Miejski Zakład Komunikacji dwa tygodnie temu ogłosił, że zielonogórskie centrum przesiadkowe wybuduje Skanska. Firma zadeklarowała w przetargu wykonanie prac za niecałe 20 mln zł brutto, pokonując Exalo Drilling (20,6 mln zł) i Budimex (23,4 mln zł).

W środę w urzędzie miasta przedstawiciele Skanski i MZK uroczyście podpisali umowę. – Mam nadzieję, że dzięki zarówno tej inwestycji, jak i zakupowi autobusów elektrycznych (pisaliśmy o nich TUTAJ - red.), coraz więcej mieszkańców będzie korzystało z komunikacji miejskiej – mówił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Centrum przesiadkowe powstanie w rejonie ulic Dworcowej, Sulechowskiej i Bema – w miejscu, gdzie obecnie znajduje się punkt obsługi klientów MZK. – Budujemy je po to, żeby pasażer mógł przejść suchą stopą z dworca PKP do autobusu – tłumaczył Kubicki.

Stój i ładuj akumulator

Na terenie obiektu znajdą się plac manewrowy i sześć przystanków dla autobusów przegubowych – po trzy w każdym kierunku. Będą tam również miejsca postojowe dla autobusów (na czterech z nich pojazdy elektryczne będą mogły podładować akumulatory) i parking rowerowy.

W budynku będzie się mieścił punkt obsługi klientów, będą tam też pomieszczenia dla kierowców i pracowników zakładu.

Całe centrum przesiadkowe będzie zadaszone i połączone zadaszeniem z peronami dworca kolejowego. Powstanie też kładka dla pieszych, która będzie łączyła centrum z wiaduktem przy ul. Sulechowskiej. Oprócz niej, na wiadukt dostaniemy się windą albo schodami.

W związku z budową centrum, przy ul. Bema powstanie nowe rondo. Przebudowane będzie też istniejące rondo im. Henryka Maćkowiaka. Przy hali dworca oraz obok zakładu Lumel zostaną zbudowane parkingi.

Przesiądziemy się za rok w marcu

Centrum ma być gotowe do 22 marca 2018 r. – Zielonogórzanie będą musieli przygotować się na pewne trudności związane z budową w tak ważnym miejscu, ale mam nadzieję, że będą wyrozumiali – mówił prezydent Janusz Kubicki.

Skanska rozpocznie prace za osiem miesięcy, tyle czasu potrwa uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt powstanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Inwestycja zostanie w 75 proc. sfinansowana z pieniędzy unijnych, w ramach projektu „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”. Projekt zakłada również m.in. zakup nowych autobusów, zakup sprzętu do ich ładowania oraz przebudowę zajezdni przy ul. Chemicznej.
http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,21437594,umowa-ze-skanska-podpisana-bedzie-przesiadka-za-grube-miliony.html
Edit: Co sądzicie o włączeniu do tego tematu przebudowy zajezdni i budowy stacji ładowania? Robimy osobny wątek, czy może będziemy o tym dyskutować w Inwestycjach?
 

·
Registered
Joined
·
3,217 Posts
Wydaje mi się, że będą robili wszystko by całą papierologię załatwić tak szybko jak się tylko da. Jakoś nie wyobrażam sobie by całą inwestycję byli w stanie zrealizować w ciągu 5 zimowych miesięcy. Choć z drugiej strony nikt tej firmie głowy nie urwie w mieście jak się temat przedłuży ;)

Co do włączenia do wątku tematów, o których mówisz to ja bym nie robił osobnych wątków tylko albo pisał tu, albo w wątku o autobusach. W temacie centrum dłużej potrwa etap projektowy niż budowa, w przypadku zajezdni będzie podobnie a dodatkowo raczej nikt nie będzie tam biegał i robił zdjęć.
 

·
Fotorelator kolejowy
Joined
·
4,606 Posts
Proponuję, aby cały temat związany z budową centrum przesiadkowego, rozbudową zajezdni koncentrować tutaj. Jedynie zakup autobusów powinien być dyskutowany w wątku Zielona Góra Autobusy.

Wydaje mi się, że w artykule jest błąd z tymi terminami. 4 miesiące to chyba potrwa projektowanie, a 8 budowa. Mało prawdopodobne, żeby projekt miał powstawać w 8 miesięcy, a budowa dwóch rond oraz innych obiektów w ruchliwej przecież okolicy i w dodatku w czasie zimy (a może być powtórka tegorocznej) w 4. Ktoś tu coś pokiełbasił.
 
  • Like
Reactions: dkzg

·
Registered
Joined
·
3,217 Posts
^^ Nie ma błędu. Tak jak pisałem kilka postów wyżej, wykonawca ma 8 miesięcy na wykonanie projektu i zdobycie wszelkich pozwoleń. Dlatego pewnie będą robili wszystko by ten czas skrócić.
Arcus z OLPRO pewnie już rysują, miasto przychylne firmie papiery wystawi szybko, więc pozostają energetyki, gazownie, telekomunikacje i inne policje. Myślę, że do końca wakacji się wyrobią.
 

·
Fotorelator kolejowy
Joined
·
4,606 Posts
Mam nadzieję, że się wyrobią szybciej, bo w przypadku, gdyby projektowanie i uzgodnienia miały trwać 8 miesięcy to prace zaczną się około listopada. W okresie najkrótszych dni i słabej pogody oraz zagrożenia postojami w wyniku zimy byłaby to jakaś masakra.
 

·
Trybunał Stanu
Joined
·
6,815 Posts
Discussion Starter #13 (Edited)
Dodałem do wątku informację o przebudowie zajezdni i budownie stacji ładowania. Poprosiłem też moderatorów o odpowienią zmianę tematu i dodanie tagów.
 

·
Registered
Joined
·
3,217 Posts
Nie wiem jak wy, ale czuję, że to będzie straszny babol...
Funkcjonalnie czy architektonicznie?
Jeśli to drugie to niestety tak może być i będzie tak długo, jak długo takie inwestycje będą realizowane w formule ZiZ.

Gusta bywają różne ale podoba mi się kolorystyka zajezdni. Stacja paliw z wstrętną żółcią aż daje po oczach.
 

·
Registered
Joined
·
161 Posts
Funkcjonalnie czy architektonicznie?
Jeśli to drugie to niestety tak może być i będzie tak długo, jak długo takie inwestycje będą realizowane w formule ZiZ.

Gusta bywają różne ale podoba mi się kolorystyka zajezdni. Stacja paliw z wstrętną żółcią aż daje po oczach.
Mogliby od razu taką kolorystykę zastosować na autobusach i reszcie infrastruktury MZK. Zachować jakąś schludną spójność.
 

·
Trybunał Stanu
Joined
·
6,815 Posts
Discussion Starter #18
Termin składania ofert na budowę stacji ładowania przesunięty na 12 kwietnia.
 

·
Trybunał Stanu
Joined
·
6,815 Posts
Discussion Starter #19
Przesunięto termin składanie ofert na przebudowę zajezdni na 19 kwietnia.
 

·
Trybunał Stanu
Joined
·
6,815 Posts
Discussion Starter #20
Miesiąc temu MZK ogłosiło, że wybrało inżyniera kontraktu dla zadań z tematu. Wygrała wtedy firma z Francji - SAFEGE. Dziś poinformowano, że wybór jest nieważny, bez uzasadnienia. Jeśli wybiorą kolejną firmę pod względem punktacji będzie to PUI EKO-INVEST S.A. ze Szczecina. Wyjdzie taniej o bez mała 220 tys. PLN.
 
1 - 20 of 420 Posts
Top