SkyscraperCity Forum banner

???

 • 8

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%
1 - 10 of 10 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Za każdym razem mam tą samą reakcję myślową odnośnie zdjęcia. Oglądam i w głowie myśl "Boże... co za piękne zjawisko z tej kobiety..."... po kilku minutach "aa, a tutaj zielone światło jest... ahaaa" :D

A tytuł świetnie dobrany
Zielone - światło
elektryzującym - te wszystkie kable
doznaniem - wiadomo co Panowie ;)

Chciałem nacisnąć 9, ale jeden punkt dodatkowy musi być za... piękno Bożego stworzenia ukryte w kobiecie :D czyli 10
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top