SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1268 Posts

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #1
Krótka prezentacja.
Chojnice.

Dla niektórych mniej, dla niektórych bardziej znane. Miasto polożone na południu województwa pomorskiego wśród Borów Tucholskich, oraz jak niektórzy uważają na Kaszubach, z populacja rzędu 40.000 tysięcy mieszkańców . Chojnice to ważny ośrodek miejski w regionie pomorskim. Według najbardziej aktualnego dokumentu "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego" miasto pretenduje do bycia jednym z czterech najważniejszych ośrodków subregionalnych regionu. Po Trójmieście, Słupsku najprawdopodobniej Chojnice oraz jeszcze inne miasto (Tczew, Kwidzyn, Malbork). Miasto położone jest na drodze krajowej DK22, trasa tworzy najkrótsze połączenie państw zachodniej Europy z krajami nadbałtyckimi oraz Rosja. Właśnie miedzy innymi w tym czynniku upatruje sie owocnego rozwoju Chojnic.

Gospodarka/Przedsiebiorczosc.

W mieście istnieje wiele firm produkcyjnych: Mostostal Chojnice - konstrukcje stalowe, Zakłady Mięsne Skiba, Polipol-Meble, Seko - spożywka, CMT - naczepy, Zremb, Cremopol - stocznia jachtowa, Dro-Bet - kostka brukowa, Relaks - materace(gmina Chojnice), Rindipol - ekologiczna energia. Większosc z wymienionych powyżej firm produkcyjnych zlokalizowana jest w dzielnicy przemysłowej, w której to pracuje około 3000 ludzi. Miasto staje sie centrum usługowym w obrębie terenu na miejscu którym żyje ponad 200.000 ludzi. W ostatnim czasie powstało wiele nowych firm handlowych. Koło Chojnic w Topolach zlokalizowany jest oddział Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Również w Topolach ale już poza strefa, a na terenach gminnych niedługo zacznie sie budowa firmy produkującej koperty - firma Bong - szwedzki kapitał -100 nowych miejsc pracy. Wraz z oddalonym około 13 km od Chojnic miastem Człuchów, zawiązany został pakt samorządowy pomiędzy miastami Chojnice, Człuchów oraz ich wiejskimi odpowiednikami. Współpraca pierwotnie miała polegać na przyciąganiu inwestorów chcących sie budować miedzy miastami wzdłuż drogi DK22.

Edukacja.

Trzy wyższe uczelnie zadomowiły sie w Chojnicach, publiczna: oddział zamiejscowy Politechniki Koszalińskiej, niepubliczne: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania", oraz od niedawna funkcjonujący oddział Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości z siedziba w Sopocie. Odbywają sie rozmowy m. in. z Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Zdrowie.

W mieście znajduje sie nowoczesny Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, który od paru lat znajduje sie w czołówce pomorskich szpitali pod względem jakości oferowanych usług. Wg rankingu "Rzeczpospolitej" z 2006 roku szpital uzyskał tytuł najlepszego szpitala w województwie pomorskim, w skali kraju zdobył 25 lokatę.

Rozrywka/rekreacja.

W mieście funkcjonuje wielotorowa kręgielnia Mistral, właścicielem której są rodzimi przedsiębiorcy. Kolejnym ważnym obiektem użyteczności publicznej jest oddany kilka lat temu do użytku Park Wodny Chojnice. Średniej wielkości aquapark przyciąga wielu miłośników pływania z południa województwa pomorskiego, jak również powiatów województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Komunikacja.

Chojnice to ważny węzeł komunikacyjny, nie tylko ze względu na trasę DK22 i dwie wojewódzkie. Od pewnego czasu mówi sie o stworzeniu w naszym mieście Regionalnego Centrum Komunikacyjnego obejmującego dwa powiaty chojnicki i człuchowski, którego baza miałby sie stać obecny dworzec PKP (w przeszłości bardzo prężny węzeł kolejowy, obecnie podupadła instytucja). W miejscu tym powstało by zintegrowane centrum dla PKP, PKS, MZK, a także usługi. Poza tym budowa obwodnicy, niedawno ukończony remont trasy z Chojnic do Charzyków (kolebka polskiego żeglarstwa).

Samorząd.

Budżet na rok 2007 wygląda następująco: dochody 86,2 mln zł, wydatki 88 mln zł, dla ciekawostki w 1998 Chojnice dysponowały budżetem rzędu 40 mln zł. Zasługa to przede wszystkim zdobywanie wysokich dofinansowań z UE oraz tworzenie sie nowych firm - większe wpływy z podatku PIT. Obecnie funkcje burmistrza miasta Chojnice sprawuje Arseniusz Finster - 3 kadencja z rzędu, poparcie jakie otrzymał w ostatnich wyborach samorządowych w 1 rundzie wyniosło - 82,85 %.

Region/Turystyka

Chojnice to po miastach aglomeracji Trójmiasta, Słupsku, Tczewie i Starogardzie Gdańskim największe miasto regionu pomorskiego. W promieniu 77 km nie ma większego ośrodka miejskiego. Chojnice staja sie centrum subregionu południowo - pomorskiego. Okolice miasta to dodatkowy powód do dumy. Mnóstwo Chojniczan, jak również turystów z całego kraju oraz z zagranicy bardzo chętnie odwiedza takie kurorty turystyczne jak Charzykowy - siedziba dwóch klubów żeglarskich - Chojnicki Klub Żeglarski - najstarsza tego typu jednostka w Polsce, Charzykowy znane są również z organizowania wysokich ranga regat żeglarskich/bojerowych, Jezioro Charzykowskie - jeden z większych akwenów wodnych na Pomorzu, Swornegacie - stara wieś kaszubska zlokalizowana w północnej części Gminy wiejskiej Chojnice, znana z wielości ośrodków agroturystycznych oraz niedoszłej jeszcze inwestycji mistrza olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza (akademia żeglarska).

Inne znane miejscowości: Funka - Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Male Swornegacie oraz Bachorze. Wszystkie te miejscowości położone są nad jeziorami, których suma wynosi około 40 w samej gminie Chojnice. W gminie Chojnice zlokalizowany jest Park Narodowy "Bory Tucholskie" oraz Zaborski Park Krajobrazowy - świadczy to przede wszystkim o jednym - Ziemia Chojnicka to jeden z najczystszych/najzdrowszych regionów w kraju.

Od paru lat władze oraz mieszkańcy naszego miasta pozytywnie sie przyczynili do rozwoju tejże malej ojczyzny. "Tworzymy siłę napędową południowej częsci województwa". Miasto pięknieje, powolutku tworzą sie nowe miejsca pracy, zachodzą poważne tematy inwestycyjne. Od obwodnicy miasta Chojnice (która to ma już swój oddzielny watek w dziale "Infrastruktura drogowa" - link) po inne ciekawe przedsięwzięcia.

Parę fotek:

Śródmieście:


fot. Justyna Laska - Pietrzyńska

Ratusz:


fot. Dariusz Kiedrowicz


fot. Dariusz Kiedrowicz


fot. Justyna Laska Pietrzyńska


fot. Aleksander Lewandowski

Budynek Starostwa Powiatowego:

fot. Dariusz Kiedrowicz

Brama Człuchowskafot. J. Laska PietrzyńskaBazylika Mniejsza

fot. D. KiedrowiczSzpital:


Park Wodny:

fot. J. Laska Pietrzyńska


fot. Promocja Regionu ChojnickiegoOkolica:


fot. Tomasz Bobrowski


fot. R-net


fot. rejs.charzykowy.pl


fot. D. Kiedrowicz


fot. J. Laska Pietrzyńska


fot. D. Kiedrowicz

Mam nadzieję, iż miasto przedstawione w skrócie wam sie spodobało. Od dnia dzisiejszego zaczynamy wraz z paroma chojniczanami na forum prezentację chojnickich inwestycji. Życzę sobie aby wątek był często odwiedzany oraz komentowany. W Chojnicach wiele się dzieje i chcemy w związku z tym się pochwalić!

Pozdrawiam
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #2
Stary Szpital

Może zaczniemy od długo oczekiwanej inwestycji pt. "Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach", to pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice, który otrzymał dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu przeciwdziałania postępującej degradacji obiektów poszpitalnych miasto Chojnice podjęło się inicjatywy ich renowacji oraz poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego odbywającego się wokół budynków, co stało się przedmiotem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Część obiektów poszpitalnych położona przy Pl. Niepodległości nie została ujęta we wniosku unijnym, jednakże już trwają w nich prace renowacyjne. W budynku od strony Placu Niepodległości (usytuowanym wzdłuż drogi krajowej nr 22), który w dniu 10.06.2005 r. Gmina Miejska Chojnice sprzedała Państwowej Wyższej Szkole Humanistycznej "Pomerania" trwają obecnie prace restauracyjne (remontowe). Wkrótce ta część budynków stanie się siedzibą uczelni z nowoczesną bazą dydaktyczno-szkoleniową.

Budynek dawnego pogotowia przekazany został aportem Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i po przebudowie przeznaczony będzie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach dotacji z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzone zostaną następujące prace:

1. Przebudowa części "C" budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na tzw. "Wszechnicę Chojnicką" w której znajdować się będą pomieszczenia dla stowarzyszeń oraz przeniesione zostaną dwie biblioteki: - Biblioteka Publiczna Główna wraz z filią nr 6, - Filia Biblioteki Pedagogicznej. Powierzchnia budynku wynosi ogółem 2745,03 m2.
2. Zagospodarowanie terenu polegające na przebudowie obecnie istniejącej infrastruktury oraz budowie nowej, niezbędnej z punktu widzenia potrzeb publicznych miasta, w tym: wycinka drzew kolidujących z rozwiązaniami drogowymi i sieciowymi, wykonanie nowych trawników i nasadzeń drzew, budowa nowego wjazdu od ul. Wysokiej na teren obiektów poszpitalnych, zmodernizowanie ul. Okrężnej od połączenia z ul. Mickiewicza do Placu Niepodległości, wykonanie nowego oświetlenia terenu oraz nowego oświetlenia przy ul. Okrężnej, oświetlenie wjazdu od ul. Wysokiej, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, budowa nowych przyłączy wodnokanalizacyjnych, energetycznych, budowa parkingów dla samochodów osobowych (100 miejsc) oraz zatok autobusowych (5 miejsc), budowa chodników, schodów terenowych i pochylni łączących obiekty poszpitalne z centrum miasta (przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych), budowa elementów małej architektury (w tym placu zabaw dla dzieci), modernizacja boiska sportowego.
3. Wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, cieplnej i teletechnicznej do budynku A, B i C'.

4. Wykonanie rozbiórki budynków pozostających z złym stanie technicznym na rewitalizowanym obszarze.

W ramach etapu przygotowawczego wykupiono nieruchomości niezbędne do realizacji projektu (w kosztach realizacji projektu uwzględniono kwalifikowaną część nakładów na podstawie niezależnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego). Dzięki temu udało się uporządkować stosunki własnościowe rewitalizowanego obszaru.

Prawidłowa realizacja prac zostanie zapewniona przez właściwy nadzór inżynierski.

5. Końcowym etapem realizacji projektu będzie zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń stowarzyszeń i bibliotek oraz zakup i montaż urządzeń systemu monitoringu obiektu i otoczenia.

Całkowity koszt inwestycji zaplanowany w projekcie wyniesie 16 400 361,75 zł. Miasto Chojnice pozyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 11 838 812, 84 zł. Zadanie otrzyma również wsparcie z budżetu Ministra Gospodarki i Pracy w kwocie 1 578 508,91 zł. Budżet Miasta dołoży do jego realizacji ok. 3 000 000 zł.

info. http://miasto.chojnice.pl/foto__/993.jpg
Budynki starego szpitala, przed remontem:

Wizualizacje:

I oto jak postępowały prace do wiosny tego roku.
fot. chojnice.pl

Otwarcie Wszechnicy Chojnickiej:

Oficjele:p


fot. miasto.chojnice.pl


Na razie tylko tyle fotek dorwałem, pracę w dalszym ciągu trwają, ekipy budowlane remontują główny budynek szpitala, gdzie będzie miała swoją siedzibę PWSH. Również otoczenie zmieni się nie do poznania.

Pozdrawiam oraz zapraszam do komentarzy :)
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #5
Chojnice to wporzo miasto, choc bywam tylko przejazdem... moze kiedys przystane na dluzej...
Większość osób, które znam wyprowadza sie do Trójmiasta, w tym m. in. do Gdyni, natomiast bardzo chętnie zapraszam do zamieszkania na Ziemi Chojnickiej. Chojnice oraz okolice oferują wspaniałe warunki do mieszkania i wypoczynku!
 

·
Lokalny Patriota
Joined
·
946 Posts
Stadion MKS Chojniczanka

W poprzednim roku rozpoczął się remont miejskiego stadionu. Koniec prac przewidziany jest na maj 2007.

- Pełnowymiarowe boisko piłkarskie z płytą główną o wymiarach 70 m x 105 m
- Umiejscowienie po wschodniej stronie stadionu boiska treningowego o wymiarach 17,5 m x 40 m
- Przygotowanie części lekkoatletycznej przeznaczonej do skoku wzwyż, o tyczce i w dal oraz rzutu kulą, oszczepem i dyskiem, 6-o torowej bieżni tartanowej
- Przygotowanie jednej trybuny głównej od strony południowej na 2.500 osób + 500 miejsc stojących oraz drugiej trybuny od strony północnej na 500 osób + 200 miejsc stojących, siedziska z tworzywa sztucznego w tym 2 sektory widoczne i monitorowane dla gości z zewnątrz
- Przebudowa i rozbudowa istniejących toalet mieszczących się przy trybunie głównej boiska oraz budowa małych toalet przy trybunie małej
- Rozbudowa budynku socjalnego, który od strony północnej posiadać będzie dwie kondygnacje
- Przebudowanie istniejącego parkingu i przystosowanie go na 60 miejsc dla samochodów i 6 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- Przygotowanie miejsc parkingowych dla autokarów na ul. Okrężnej.

I kilka fotek z budowy:

Sierpień 2006
Październik 2006

Mała trybuna
http://i10.tinypic.com/49kgdh0.jpg

http://i10.tinypic.com/4fv3476.jpg

Sektor dla gości
http://i9.tinypic.com/2qtjyc4.jpg

http://i10.tinypic.com/48csvaq.jpg

http://i10.tinypic.com/4hm3kex.jpg

Główna trybuna
http://i9.tinypic.com/2d7zvcy.jpg

http://i9.tinypic.com/3zc5vd2.jpg

http://i10.tinypic.com/2lca546.jpg

Nowa murawa
http://i9.tinypic.com/4c8zfjb.jpg

http://i10.tinypic.com/30u9vl0.jpg

http://i10.tinypic.com/4cxkhn5.jpg

http://i10.tinypic.com/47cjwqu.jpg

http://i9.tinypic.com/2a0ew7n.jpg

http://i9.tinypic.com/49hznyg.jpg


Koniec listopada


http://i12.tinypic.com/2n9dvuc.jpg
http://i12.tinypic.com/334rl3l.jpg
http://i11.tinypic.com/4i4k28h.jpg
http://i13.tinypic.com/309509k.jpg
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #7
Szkoda tego stadionu... zanim powstały projekty, mówiono o innej lokalizacji, aby zbudować stadion na obrzeżach miasta, z prawdziwą w pełni rozwiniętą infrastrukturą sportową, natomiast wyszło inaczej. Nie mówię, że dotychczasowa lokalizacja przy Mickiewicza to złe miejsce, ale qrcze, po co komu ta bieżnia??? wciąż jednak myślę, że Chojnice zasługują i powinny mieć stadion typowo piłkarski, fakt drużyna obecnie w niskiej lidze... ale w przyszłości, kto wie jak by sie prezentowała. Zobaczmy taki Grodzisk Wielkopolski, miasteczko wielkości 14 tys. mieszkańców ma obiekt dużo większy, fakt ekstraklasa... ale Chojniczankę stać na wysoką ligę, do tego mamy jeden z najstarszych klubów na Pomorzu. Do licha ja chcę strategicznego sponsora(ewentualnie nowego właściciela), porządnego stadionu, klubu, tysięcy widzów i kultury na stadionie! Pozdrawiam
 

·
Registered
Joined
·
4,126 Posts
Zawsze stadion będzie prezentował się lepiej niż przed remontem.Małe pytanko czy jest planowana jakaś forma zadaszenia trybuny głównej albo chociaż remontu tych budynków na koronie stadionu.Ogólnie Chojnice mają całkiem niezłe inwestycje,zwłaszcza na plus trzeba dać program rewitalizacji.
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #9
Zawsze stadion będzie prezentował się lepiej niż przed remontem.Małe pytanko czy jest planowana jakaś forma zadaszenia trybuny głównej albo chociaż remontu tych budynków na koronie stadionu.Ogólnie Chojnice mają całkiem niezłe inwestycje,zwłaszcza na plus trzeba dać program rewitalizacji.
Może i będzie sie prezentował lepiej niż przed modernizacją :) .. ale co z tego?, dlaczego w Gdańsku będą budować stadion przystosowany do światowych standardów, a nie będą remontować obecnego stadionu Lechi?, proszę mnie źle nie zrozumieć, jak najbardziej nie można porównywać Chojnic do Gdańska, ale po modernizacji ten stadion za 10 lat, będzie prezentował się naprawdę słabo..., inne inwestycje realizowane w mieście faktycznie są skoncentrowane na przyszłości , stadion w obecnym projekcie natomiast to wg mnie za szybko i źle podjęta inicjatywa.

Co do twojego pytania, nie ma w planach budowy żadnych krytych trybun, całkowity spis inwestycji przedstawił Biały. Co do remontu budynków widocznych wokół stadionu, trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, nie mam wystarczająco informacji.

Dzięki za posta! Pozdrawiam.
 

·
Registered
Joined
·
4,126 Posts
A jeszcze jedno pytanko co z tą działka przy deptaku(wyrwa między istniejącymi budynkami po lewej stronie zdjęcia) czy powstanie może tam jakiś budynek?
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #11


Jeśli chodzi ci o miejsce zaznaczono na żółto, wydaje mi się, iż miało to być przejście do obecnie rewitalizowanych terenów starego szpitala. Działka jeśli dobrze się orientuję należy do prywatnej osoby. Nie wiem jak się to wszystko potoczyło, nie jestem na bieżąco, ponieważ siedzę na wyspach. Przejście to miało by prowadzić do strony wewnętrznej kompleksu tj. :Inne połączenie centrum z kompleksem starego szpitala to bardzo eleganckie schody, lecz nie kojarzę dokładnie gdzie są wybudowane, na pewno w jednym z dwóch punktów zaznaczonych na niebiesko. W części zaznaczonej na pomarańczowo, budują parkingi oraz małą architekturę.
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #12


Chojnice. SEKO zatrudni dwieście osób
30.03.2007
Tomasz Klemann, Arkadiusz Weder i Arseniusz Finster zaglądali niemal w każdy kąt podczyszczalni Seko. Fot. Maria Sowisło

Seko, jeden z największych zakładów w mieście, wciąż się rozwija. Niedawno do użytku oddał podczyszczalnię ścieków. To pierwszy krok do rozbudowy firmy. Docelowo pracę znajdzie tam jeszcze dwieście osób.

Wszystko wskazuje na to, że Seko na dobre wpisało się w rozwój Chojnic. Najpierw zakład, jako pierwszy w powiecie, pojawił się na Giełdzie Papierów Wartościowych, teraz oddał do użytku podczyszczalnię.
Z oddanej inwestycji cieszy się przede wszystkim Tomasz Klemann, prezes chojnickich Miejskich Wodociągów. Od chwili uruchomienia technologii w Seko, kanalizacją płynęły niezliczone ilości tłuszczów. Istniało poważne ryzyko, że oczyszczalnia miejska nie będzie w stanie nadal odbierać tak potężnych ilości nieoczyszczonych ścieków.
- Mają coraz lepsze wyniki i mam nadzieję, że podczyszczalnia będzie działać - mówi Tomasz Klemann. - Już teraz widzimy poprawę. Przy dużym reżimie technologicznym uda im się osiągnąć wymagane parametry.
Jak zapowiadają fachowcy z Seko, stanie się to za ok. dwa miesiące.
- Po Wielkanocy zajmiemy się uzyskaniem parametrów zgodnych z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska dotyczące jakości ścieków - stwierdza Dariusz Żmija, technolog z Seko.
Inwestycja kosztowała prawie 2 mln złotych, z czego 70 proc. pochodziło z funduszy unijnych. Rozruch nastąpił w grudniu. Od tego momentu sukcesywnie poprawia się jakość ścieków, a co najważniejsze coraz mniej tłuszczy trafia do kanalizacji miejskiej. W ten sposób redukcja zanieczyszczeń zmniejszyła się o ok. 90 procent.
Trwa też rozbudowa zakładu, a wkrótce rozpocznie się budowa nowego.
- Aktualnie zatrudniamy ponad czterysta osób - mówi Żmija. - Po otwarciu nowego zakładu będziemy potrzebowali około dwustu dodatkowych rąk do pracy.
Maria Sowisło - Dziennik Bałtycki
Firma ma obecnie nowoczesny zakład, a tu proszę najpierw giełda, i emisja akcji o wartości 25 mln zł, a teraz nowy zakład i docelowo 200 nowych miejsc pracy! Na stronie urzędowej miasta, dowiedzieć się również można, iż do budowy nowego zakładu pracy przemierza się również niemiecki producent mebli firma POLIPOL (większość, jak nie całość produkcji wysyła na eksport). Świetne wieści, ale czy znajdą ludzi do pracy za 700 zł... :eek:hno:
 

·
Lokalny Patriota
Joined
·
946 Posts
Kontrola Starego Szpitala

Chojnicki Wydział Budowlano - Inwestycyjny przy Urzędzie Miasta przeprowadził kontrolę przebudowy budynku starego szpitala. Kontrola jest rutynowa i przeprowadzana jest zawsze pod koniec inwestycji na którą środki również przeznacza Unia Europejska. Wydział wydał opinię iż uchybień w inwestycji nie stwierdzono. Dokumenty sporządzone następnie były przesłane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gdzie zostały sprawdzone przez kontrlolerów. Jak podaje Radio Weekend powołując się na rozmowę z panem Romanem Nowakiem z biura prasowego wojewody pomorskiego "Możemy już powiedzieć, że kontrolerzy, którzy sprawdzali tę inwestycję nie wykryli nieprawidłowości"

Źródło: http://www.mojechojnice.pl/?a=2&art=139
 

·
Lokalny Patriota
Joined
·
946 Posts
Szkoda tego stadionu... zanim powstały projekty, mówiono o innej lokalizacji, aby zbudować stadion na obrzeżach miasta, z prawdziwą w pełni rozwiniętą infrastrukturą sportową, natomiast wyszło inaczej. Nie mówię, że dotychczasowa lokalizacja przy Mickiewicza to złe miejsce, ale qrcze, po co komu ta bieżnia???
Pozwolisz że się z tym nie zgodzę ;)

Stadion to jedno a infrastruktura do trenowania to drugie. Nie ma przy stadionie miejsca na boczne boiska ale w naszym (Chojnic) przypadku w niczym to nie przeszkadza. Miasto przejęło kilka miesięcy temu od PKP stadion i boiska treningowe Kolejarza. To tam na uboczu można teraz stworzyć bazę treningową dla obu klubów a na stadionie w centrum miasta byłyby rozgrywane tylko mecze o pkt. Stadion mamy położony w centrum miasta co sprawia że na mecz można dojść na pieszo ze znacznego obszaru miasta co wykluczone byłoby w proponowanej nowej lokalizacji. Na dodatek kilkaset metrów od stadionu znajduje się największy przystanek autobusów miejskich z którego możesz odjechać praktycznie w każdym kierunku.
Co do bieżni to powstałaby ona tak czy siak niezależnie od lokalizacji stadionu. Piłka nożna to nie wszystko są jeszcze lekkoatleci a póki co miasta nie stać na budowę oddzielnych stadionów typowo piłkarskiego i lekkoatletycznego...

Małe pytanko czy jest planowana jakaś forma zadaszenia trybuny głównej albo chociaż remontu tych budynków na koronie stadionu.
Niestety nie. Nie jest planowane zadaszenie. Dobrze by było wyburzyć budynki (kurniki) graniczące ze stadionem cofnąć ogrodzenie i wybudować dach. A co do remontu to remontowana ma być szkoła ale nie wiem czy w całości (ten szary blok za stadionem to jeden ze szkolnych budynków).
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #15
Chojnickie Zegary

Właśnie zajrzałem na mojechojnice.pl -> pierwszy raz zajrzałem na ten serwis, i znalazłem fajne fotki, zegarów które staną w 5 punktach centrum miasta. Pierwszy już jest.

W sobotę na Chojnickim rynku pokazał się tajemniczy zegar. Jak się dowiedzieliśmy jest to jeden z pięciu zegarów które będą usytuowane w środku miasta, kolejno przy ulicach Pl.św. Jerzego, przy wejściu do miasta od ulicy Kościuszki, na rynku (już stojący), czwarty przy przystanku na Pl. Jagiellońskim i piąty przy budynku sądu.


Zegary mają pełnić rolę informacyjną gdyż na nich mają wisieć reklamy. Na pomysł wkomponowania w miasto stylowych zegarów wpadł architekt miejski pan Andrzej Ciemiński. Zegary mają wysokość 4,6 metra a koszt jednego to niecałe 30 tysięcy złotych które w pełni pokryją reklamodawcy w zamian za 10-letnie miejsce reklamowe.


Ciekawy element funkcjonalno - architektoniczny:)
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #16
Mieszkaniówka w Chojnicach - TBS

W Chojnicach od paru dobrych lat działa Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która jest spółką zależną od miasta Chojnice w 100%.
Na czym polega działalność?
Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest rozszerzenie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania, poprzez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W tej działalności Towarzystwo ma, w miarę swych możliwości, na względzie również sytuację i finansową rodzin ubiegających się o mieszkanie w zasobach Towarzystwa. Chojnickie TBS Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, działającą "non profit", przeznaczającą swoje dochody na budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatację na zasadach najmu.

info. tbs.chojnice.pl

Spółka od paru lat realizuje budowę osiedla w okolicach ul. Wielewskiej oraz ul . Kartuskiej.

A oto i najnowszy projekt, którego realizacja ma się rozpocząć lada dzień przy ul Kartuskiej 9.

Projekt: Archiplan, Gdynia.
Budynki mieszkalne ostatnio oddane do użytku:

Kartuska 11

Osiedle Wielewska

foty: tbs.chojnice.pl

To narazie tyle, z działalności chojnickiego TBS'u.

Później wstawię projekty/fotki z innych budów mieszkaniówek w Chojnicach/Charzykowach.

Pozdrawiam
 

·
Lokalny Patriota
Joined
·
946 Posts
Inne połączenie centrum z kompleksem starego szpitala to bardzo eleganckie schody, lecz nie kojarzę dokładnie gdzie są wybudowane, na pewno w jednym z dwóch punktów zaznaczonych na niebiesko. W części zaznaczonej na pomarańczowo, budują parkingi oraz małą architekturę.
Tu widać schody :)

http://i13.tinypic.com/4h38odu.jpg
 

·
Poland
Joined
·
469 Posts
Discussion Starter #18
^^

A jednak przy gimnazjalnym wiedziałem, że gdzieś tam są te schody, ale ta fotka była robiona zdaje się przed ukończeniem robót :p
 

·
Lokalny Patriota
Joined
·
946 Posts
1 - 20 of 1268 Posts
Top