SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 44 Posts

·
the vulgo bulgo
Joined
·
13,730 Posts
Discussion Starter · #4 ·
искам бозаджии кафеджии чистачи на обувки и сякви такива по улиците на варна :(((((((((((((((
 

·
Registered
Joined
·
10,403 Posts
Не мога да повярвам, че няма тема за Златоград

by rosivas

Приказка от миналото... :eek:kay:
 

·
Registered
Joined
·
141 Posts
Музей на образованието - ЗлатоградУчителската стая


Жилището на учителя


Класната стая


Учителския дневник
 

·
Registered
Joined
·
10,403 Posts
Музей на образованието - Златоград
Класната стая
Е, браво, каква е тая съвременна карта на България?
 

·
Registered
Joined
·
10,403 Posts
Хм, интересно... Страхотни снимки иначе. Ще трябва да се ходи там. :)
 

·
the vulgo bulgo
Joined
·
13,730 Posts
Discussion Starter · #16 · (Edited)
Това е така наречената "Пазарска джамия" в гр.Златоград която е обявена за архитектурен паметник,но за съжеление комунистите не признават това и я разрушават.
info: http://zlatograd-islam.com/show_gDetails.asp?ID=26

Дедите ни строят - комунистите разрушават...
 
1 - 20 of 44 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top