SkyscraperCity Forum banner

Zoektocht locaties

2417 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  Utopian
Goedendag,

ik ben opzoek naar een aantal locaties van gebieden in Nederland. De foto's komen uit het boek "Nederland vanuit de lucht" uit 1979 van Leo Rieke.

Locatie 1: http://i1287.photobucket.com/albums...3-d475-45f2-b110-57831dce8e5f_zpsee9c9653.jpg

Beschrijving: Klimheuvel in besneeuwd stadspark

Locatie 2:http://i1287.photobucket.com/albums/a628/Hollandandjasper/photo1_1024_zps2d61807c.jpg

Beschrijving: Dicht onder de Waal in Nijmegen heeft de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek de fundamenten van een Romeins castellum uitgegraven. Uit de lucht gezien geven de blootgelegde soldatenbarakken de indruk van "parkeervakken"

Locatie 3:http://i1287.photobucket.com/albums/a628/Hollandandjasper/photo2_1024_zpsfbbac9eb.jpg

Beschrijving: Vliegend boven besneeuw bouwland ten westen van Groningen, wordt de fotograaf getroffen door oneffenheden in het terrein: een grillige verloop van lijnen. Het zijn de contouren van oude maren (rivierbeddingen) en loopgraven uit de van "Bommen Berend"

Wie kan mij helpen? Een google maps link als reactie zou erg gewaardeerd worden!
1 - 7 of 7 Posts
Ik weet niet van wanneer die foto's zijn maar die bij Groningen lijkt op het gebied tussen hoendiep en spoorlijn, waar de suikerunie haar vloeivelden had.

https://www.google.com/maps/@53.2092256,6.5284043,1479m/data=!3m1!1e3

Edit, Yup op deze oude foto staat het gebied links, je kunt het herkennen aan het slotenpatroon: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101175840&postcount=208


Die eerste lijkt erg op de Palenberg bij de Hoornse plas in Groningen. Die is ook al weer een aantal jaartjes weg helaas: https://www.google.com/maps/@53.1779873,6.550209,323m/data=!3m1!1e3
Het gebouw met het oranje dak op locatie 2 staat op de hoek Ubbergseveldweg/Iepstraat in Nijmegen.
Het gebouw met het oranje dak op locatie 2 staat op de hoek Ubbergseveldweg/Iepstraat in Nijmegen.
Lekker volgebouwd, mag dat? Mag er in Nederland gebouwd worden op zo een duidelijk archeologisch terrein?

Wat gaaf dat loopgravenpatroon in Groningen bij het Hoendiep. Dan woon ik gewoon bijna in de loopgraven van Bommen Berend. Wie had dat gedacht.
^^
Dat gebouw met het rode dak dateert van voor de opgravingen op de Hunnerberg, maar het bedrijfspand ten zuiden daarvan is na de opgravingen gebouwd.

In stedelijk gebied wordt daar vaak minder moeilijk over gedaan dan in landelijk gebied, als er van tevoren maar gegraven wordt. Anders kon je in Nederland bijna nergens bouwen in de steden: overal zijn immers archeologische resten te vinden. Trouwens, die sporen blijven ook onder de gebouwen gewoon behouden.

Het gebouw met het oranje dak op locatie 2 staat op de hoek Ubbergseveldweg/Iepstraat in Nijmegen.
Klopt, hier dus. (Googlemaps locatie)

@DinO: je kon best eens gelijk hebben! Heeft er verdacht veel van weg inderdaad.
Ik ben er 99 procent zeker van dat het de Palenberg is (hier een luchtfoto van het gebied tijdens de aanleg van de Hoornse Plas).

http://www.groningeninbeeld.nl/Diversen/pages/DIV_002.htm

Ja, dit zijn inderdaad de locaties in Groningen en Nijmegen! Bedankt voor het helpen iedereen! Toch wel jammer dat ze op zo'n archeologische plek een gebouw moeten neerkwakken...

Het boek staat vol met luchtfoto's van steden, dorpen en andere locaties tussen de periode 1965-1979. Erg interessant om te zien wat er veranderd is met nu! Als er animo voor is kan een aantal plaatjes hier posten.
^^ Gaarne! Ken het boek niet, ben benieuwd wat er verder instaat. Een kleine selectie zou tof zijn.

En al waren de locaties allemaal al opgelost, toch maar graag gedaan... En dat van die archeologie is misschien een beetje vreemd, maar als men in Nijmegen niets zou mogen bouwen boven een Romeinse locatie, zou Arnhem aardig wat inwoners tegemoet kunnen zien. Soms is het onmogelijk om een archeologische locatie open te houden, wat op zich begrijpelijk is. Maar in het geval van dat nietsnutterige bedrijfspandje... Tja. Daar had best een parkeerplaats kunnen komen, en niemand had er om gehuild. De rest van het terrein is trouwens een marktplein geworden, naar het zich laat aanzien, dus toekomstige generaties kunnen (een deel van) het castellum gemakkelijk opnieuw opgraven.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top